اگر رضایت نداشته باشید

اگر از درمان و خدماتی که به شما ارائه شده راضی نیستید با رئیس واحد درمانی مربوطه تماس بگیرید.

اگر هنوز هم ناراضی هستید با کمیته بیماران (patientnämnden) تماس بگیرید. در هر استان یا ناحیـه، یک کمیته بیماران وجـود دارد. این کمیته می تواند به شما در حل مشکلتان کمک کند.

شمـا می توانید با سـازمان بازرسی درمان (Inspektionen för vård och omsorg IVO) نیز تمـاس بگیرید. این سـازمــان به شـکایات مربـوط به خدمـات درمـانـی رسیدگی می کند. برای اطــلاع بیشتر به پایـگاه اینترنتی www.ivo.se اداره ی بازرسی نظارت و خدمات پزشکی مراجعه کنید.

 

< به صفحه قبلی

به فصل بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید