اگر رضایت نداشته باشید

اگر از درمان و خدماتی که به شما ارائه شده راضی نیستید با رئیس واحد درمانی مربوطه تماس بگیرید.

اگر هنوز هم ناراضی هستید با کمیته بیماران (patientnämnden) تماس بگیرید. در هر شورای استانی یا ناحیه، یک کمیته بیماران وجود دارد. این کمیته می تواند به شما در حل مشکل تان کمک کند.

شما می توانید با سازمان بازرسی درمان و امور اجتماعی (Inspektionen för vård och omsorg IVO) نیز تماس بگیرید. این سازمان به شکایات مربوط به خدمات درمانی رسیدگی می کند.

 

< به صفحه قبلی

به فصل بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید