عقاید سیاسی و احزاب

شما با رأی دادن حزب سیاسی مورد حمایت خود را انتخاب می کنید. یک حزب سیاسی سازمانی ست تشکیل شده از اعضایی با تفکرات مشابه که می خواهند بر امور جاری یک کشور تأثیر بگذارند. هر حزب دارای یک برنامه سیاسی ست که نشان دهنده افکار حزب در مورد چگونگی روند جامعه است. مبنای احزاب سیاسی که امروزه وجود دارند تا حد زیادی بر اساس ایده هائی است که در قرن نوزدهم پدید آمدند.

لیبرالیسم

واژه لاتینی Liber به معنی آزادی است. لیبرال های اولیه (در قرن هجدهم) از جمله خواستار حراست از حق و حقوق و آزادی های مردم بودند. آنها از جمله می خواستند از آزادی بیان و انتشارات دفاع کنند تا همه بتوانند افکار و احساسات خود را در سخنان و نوشته های خود بیان کنند.

لیبرال ها همچنین می خواستند بخشی از عوارض خرید و فروش کالاها را نیز کاهش دهند. هدف آنان از این کار، افزایش بازگانی میان کشورها بود. این امر می توانست اقتصاد را بهبود بخشیده و خطر جنگ را کاهش دهد.

محافظه کاری

واژه کنسرواتیو (Konservativ) از کلمه لاتین conservare گرفته شده و معنی آن حفظ کردن و باقی نگه داشتن است. محافظه کاران اولیه (در قرن هجدهم) خواستار حراست از تاریخ کشور، آداب و سنن و دین بودند. آنان می خواستند قدرت در دست پادشاه، کلیسا و اشراف جامعه باقی بماند. در میان ایده های قابل توجه محافظه کاری می توان از مقابله با تغییرات سریع در جامعه و حفظ سنت بر اساس خانواده و جماعت های مذهبی نام برد.

سوسیالیسم

واژه سوسیالیسم از کلمه یونانی socius به معنای "رفیق" گرفته شده است. سوسیالیست های اولیه (در قرن نوزدهم) مدافع حقوق طبقه کارگر بودند. آنها نمی خواستند کارخانه ها و سایر سازمان ها در مالکیت خصوصی قرار داشته باشد بلکه در عوض می خواستند که مردم باهم مالک باشند. در میان ایده های قابل توجه سوسیالیسم می توان از حداکثر برابری میان افراد و گروه های مختلف جامعه نام برد.

سایر ایدئولوژی های سیاسی

در قرن بیستم ایدئولوژی های جدید شروع به رشد کردند. نظرات موجود در آنها به گونه های مختلف بر تمام دنیا تاثیر گذاشته اند.

فمینیسم مدت طولانی وجود داشته اما در طول قرن بیستم قوی تر شد. از نظر فمینیست ها این اشتباه است که قدرت مردان در جامعه بیشتر از زنان است. تلاش آنان بر این است که حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان را افزایش دهند.

اکولوگیسم بر این عقیده است که باید به انسان به عنوان بخشی از طبیعت نگاه کرد. اکولوگیسم سیاسی بر پایه تلاش برای محیط زیستی بهتر و توسعه ای پایدار از نظر زیست محیطی بنا شده.

ایده های ناسیونالیسم یا ملی گرایی بر گرد اشتراک ملی دور می زند. خواست ملی گراها حفظ ملیت، فرهنگ و تاریخ است و با آمیزه ها و ترکیب های فرهنگی مخالفند.

فاشیسم و نازیسم در اوایل قرن بیستم بوجود آمدند و این گونه استدال می کنند که در یک جامعه، قدرت باید در دست سیاستمداران و نخبگان قوی باشد و نه منتخبان مردم. هم فاشیسم و هم نازیسم، ایدئولوژی های ملی گرایانه هستند که فرهنگ خود را شایسته تر و با ارزش تر از فرهنگ های دیگر می دانند. نازیسم در دهه ۳۰ در آلمان و زمانی که آدولف هیتلر کشور را اداره می کرد، قوی بود. نازی ها جنگ جهانی دوم را آغاز کردند و میلیون ها نفر از یهودیان، کولی ها و سایر افرادی را که در سیاست کلی نازیسم نمی گنجیدند، کشتند.

احزاب سیاسی

احزابی که هم اکنون در دوره انتخاباتی ۲۰۱۸ - ۲۰۱۴ در مجلس حضور دارند عبارتند از: حزب مرکز، حزب مردم،حزب دموکرات مسیحی، حزب محیط زیست، حزب مودرات،حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکرات های سوئد و حزب چپ. بعد از انتخابات سپتامبر ۲۰۱۴ حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست دولت تشکیل داده اند. نخست وزیر استفان لوون، سوسیال دموکرات است.

چند حزب با هم یک گروه سیاسی را تشکیل داده اند که ائتلاف (Alliansen) نامیده می شود. این احزاب عبارتند از مودرات، مرکز، لیبرال مردم و دموکرات مسیحی. این چهار حزب طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ یک دولت ائتلافی تشکیل داده بودند. نخست وزیر آن دولت فردریک راینفلدت از حزب مودرات بود.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید