مهاجرت به سوئد

درحال حاضر حدود ۹ و نیم میلیون نفر در سوئد زندگی می کنند. حدود دو میلیون نفر از آنها در سه شهر بزرگ کشور زندگی می کنند: استکهلم، یوتبوری و مالمو. حدود ۱۵ درصد از جمعیت سوئد، متولد خارج از کشور هستند.

در قرن بیستم شمار زیادی به سوئد مهاجرت کردند. از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون، سوئد نزدیک به یک میلیون و ۴۵۰ هزار مهاجر و پناهنده پذیرفته است.

در دهه های ۱۹۵۰ و ۶۰ سوئد به نیروی کار نیاز داشت. مردمانی از کشورهای همجوار سوئد برای کار به اینجا آمدند. بسیاری حتا از کشورهای ایتالیا، یونان، یوگسلاوی و ترکیه به سوئد آمدند.

در دهه ۱۹۸۰ کسانی از آمریکای جنوبی، ایران، عراق، لبنان، سوریه، ترکیه و اریتره از سوئد درخواست پناهندگی کردند. چندی پس از آن مردم از سومالی و اروپای شرقی نیز به سوئد آمدند. درسال ۱۹۹۹ شورای اروپا تصمیم گرفت که اتحادیه اروپا (EU) باید یک سیاست مشترک مهاجرتی و پناهنده پذیری تدوین کند. این سیاست مشترک همکاری شِنگِن نامیده می شود. سوئد در سال ۲۰۰۱ به همکاری شنگن پیوست. معنای این پیوستن این است که تمام کسانی که به صورت قانونی در منطقه شنگن به سرمی برند، می توانند آزادانه و بدون نشان دادن گذرنامه از مرزهای این کشورها بگذرند. قرارداد همکاری شنگن باعث افزایش پناهندگی در آغاز سال های ۲۰۰۰ شد.

در سوئد، مهاجرت بر مبنای قانون اتباع بیگانه تنظیم شده است که مقررات مربوط به درخواست پناهندگی، اجازه اقامت و پیوند خانوادگی را دربرمی گیرد. 

عکس: Colourbox  

در سال ۲۰۱۳ سوئد بیش از ۱۱۶۰۰۰ پناهنده و مهاجر را از ۲۰۰ کشور مختلف پذیرفت. از این ۱۱۶۰۰۰ ، ۱۷ درصد سوئدی هایی بودند که به کشور باز می گشتند. بسیاری نیز از سوریه، سومالی و لهستان به سوئد آمدند.

در تابلو زیر، آمار SCB ، مرکز آمارسوئد از میزان مهاجرت به سوئد در سال ۲۰۱۳ با توجه به کشور محل تابعیت مهاجران نشان داده شده است.

کشور محل تابعیت​زنان​مردان​جمع کل​سهم مهاجرت
​سوئد​۹۴۳​ ۹۵۴۱ ۱۰​۴۸۴ ۲۰۱۷,۷
​سوریه
۴ ۹۹ ۰
۶ ​۷۵۹​۱۱​ ۷۴۹۱۰,۱​
سومالی​۵ ۷۵۷​۵ ۲۰۹۱۰ ۹۶۶​۹,​​۵
​لهستان​۲ ۱۳۹​۲ ۴۷۲​۴ ۶۱۱​۴,​۰
افغانستان۱ ۶۹۶۲ ۴۶۹۴ ۱۶۵​۳,​۶
​اریتره۱ ۵۳۹۱ ۷۹۹۳ ۳۳۸۲,۹
​دانمارک۱ ۰۶۲​۱ ۴۳۳۲ ۴۹۵۲​,۲
هند۹۶۲۱ ۴۱۴۲ ۳۷۶۲,۱​
فنلاند۱ ۳۳۴۹۷۲۲ ۳۰۶۲​,۰
​عراق۱ ۱۴۶۱ ۱۵۶۲ ۳۰۲۲​,۰
کشورهای دیگر۲۴ ۸۵۱۲۶ ۲۰۲۵۱ ۰۵۳۴۴​,۱
جمع کل ۵۵ ۴۱۹ ۶۰ ۴۲۶ ۱۱۵ ۸۴۵۱۰۰​

منبع: مرکز آمار سوئد SCB

درخواست پناهندگی

عهدنامه (کنوانسیون) پناهندگی سازمان ملل، دستور العملی بین المللی برای رفتار با پناهجویان توسط کشورهای عضو این سازمان است. یک پناهجو بر پایه این عهدنامه، کسی ست که به دلیل نژاد، ملیت، گرایش جنسیتی، مذهب یا اندیشه های سیاسی، جنسیت یا تعلق به برخی گروه های اجتماعی با خطر تعقیب و آزار روبرو باشد. دراین عهدنامه آمده است که هر پناهجویی باید درخواست پناهندگی اش بدون توجه به این که از چه کشوری درخواست می کند، پذیرفته شود.

حتا کسی که بر پایه عهدنامه پناهندگی سازمان ملل، پناهنده محسوب نمی شود نیز می تواند از حق دریافت اجازه اقامت به عنوان نیازمند به محافظت، برخوردار شود. دو طبقه بندی برای نیاز به محافظت در قانون اتباع بیگانه وجود دارد:

  • نیاز به محافظت جایگزین (برپایه مقررات مشترک اتحادیه اروپا)
  • نیاز به محافظت های دیگر (برپایه قوانین سوئد)

اتحادیه اروپا مقررات مشترکی برای کشورهای عضو دارد تا بر پایه آن بتوانند تشخیص دهند که چه کسی پناهجو محسوب می شود. در روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی، این کشورها باید به عوامل مختلفی در پیشینه و شرایط زندگی متقاضی توجه کنند، مانند چگونگی تحت تعقیب بودن او، وضعیت در کشور محل تابعیت او و غیره.

شما اگر خواستار پناهندگی درسوئد هستید باید با اداره کل امورمهاجرت تماس بگیرید. اداره کل امور مهاجرت، یک نهاد دولتی ست که به درخواست های مردم برای دیدار از سوئد، زندگی در سوئد، تقاضای محافظت و یا شهروندی سوئد رسیدگی می کند.

برپایه توافق دوبلین (Dublinförordningen)، درخواست پناهندگی شما در اولین کشور اروپایی که به آن وارد می شوید، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اداره کل امور مهاجرت از تمام متقاضیان پناهندگی که بیشتر از ۱۴ سال سن دارند، انگشت نگاری می کند تا مشخص شود که سوئد اولین کشور است.

اجازه اقامت برای خویشاوندان

بیشتر مهاجران به این دلیل که خانواده آنها درسوئد هستند، اجازه اقامت دریافت می کنند. چنانچه بخواهید به سوئد بیایید و نزد یکی از اعضای نزدیک خانواده خود زندگی کنید باید اجازه اقامت دائم (PUT) داشته باشد. شما می توانید درصورت داشتن پیوند خانوادگی، اجازه اقامت دائم (PUT) دریافت کنید. اجازه اقامت دائم به این معنی ست که شما می توانید تا هر زمان که بخواهید در سوئد زندگی کنید.

شما حق دریافت اجازه اقامت دائم دارید اگر با کسی که در سوئد زندگی می کند ازدواج کرده، تشکیل زوج داده و آن را ثبت کرده باشید یا همزی (سامبو) هستید و با یک دیگر زندگی می کنید.

اگر قصد ازدواج و یا همزی شدن با کسی را دارید که در سوئد زندگی می کند، می توانید اجازه اقامت دائم دریافت کنید. اگرشما زیر ۱۸ سال سن دارید، حق دارید که به پدر و مادر خود بپیوندید.

برای درخواست اجازه اقامت در سوئد، باید با سفارت یا کنسولگری سوئد در کشور خود یا کشوری که در آن زندگی می کنید تماس بگیرید. فرد متقاضی باید درخواست خود را شخصا تحویل دهد.


عکس: Colourbox

تابعیت سوئدی

اگر می خواهید به تابعیت سوئد درآیید باید درخواست خود را به اداره کل امور مهاجرت تسلیم کنید. شما که می خواهید شهروند سوئد شوید باید ۱۸ سال تمام داشته باشید، دارای اجازه اقامت دائم باشید و حدود پنج سال نیز در سوئد زندگی کرده باشید. کودکان زیر ۱۸ سال می توانند به همراه پدر و یا مادر خارجی خود، به تابعیت سوئد درآیند. زمان انتظار برای دریافت پاسخ درخواست تابعیت متفاوت است. برای دریافت اطلاعات به روزشده به پایگاه اینترنتی اداره کل امورمهاجرت مراجعه کنید.

تابعیت اتحادیه اروپا

اگر تابعیت سویس یا یکی از کشورهای منطقه همکاری اقتصادی اروپا (EU-/EES) را دارید می توانید آزادانه به کشورهای اتحادیه اروپا، EU سفر کنید. درحال حاضر ۲۶ کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در قرارداد شنگن عضویت دارند. مفهوم این امر این است که هر شهروند اتحادیه می تواند آزادانه از مرزهای این کشورها عبور کند. اگر شهروند کشوری خارج از اتحادیه اروپا هستید، که شهروند کشور سوم نامیده می شود، شما نیز می توانید آزادانه مابین کشورهایی که عضو شنگن هستند سفرکنید. اما شما می توانید حداکثر تا سه ماه در این کشورها سفر کنید.

مجوز کار

مجوز کار تصمیمی ست که توسط اداره کل امور مهاجرت گرفته می شود و به یک شهروند خارجی حق می دهد که در سوئد کارکند. مسئله عمده این است که درخواست شما برای مجوز کار و دریافت آن باید پیش از سفر شما به سوئد، انجام شده باشد. شهروندان کشورهای شمالی، اعضای کشورهای منطقه همکاری اقتصادی اروپا، سویس و نیز اعضای خانواده های آنها نیازی به درخواست مجوز کار در سوئد ندارند. کسانی نیز که بیش از پنج سال دریک کشور دیگر اتحادیه اروپا سکونت داشته اند، نیازی به درخواست مجوز کار ندارند.

یک صاحب شرکت، نیاز به مجوز کار ندارد، اما باید اجازه اقامت داشته باشد.

 

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید