چهار قانون اساسی سوئد

برای پیش برد دموکراسی، به وجود قوانین و مقررات نیاز است. قوانین اساسی از مهم ترین قوانین سوئد هستند. قوانین اساسی، زیربنایی برای قوانین دیگر در جامعه هستند و چارچوب های نحوه اداره کشور را مشخص می کنند. این قوانین از دموکراسی حفاظت کرده و ورای قانون های دیگر جامعه هستند. این بدین معنی است که محتوای دیگر قوانین کشور نمی تواند در تضاد با قانون اساسی باشد.

برای تضمین استحکام این چارچوب، به صورتی که امکان انجام یک کودتا پس از انتخابات وجود نداشته باشد، این قوانین را به هر شکلی نمی توان تغییر دارد. برای تغییر قانون اساسی لازم است که پارلمان همان تصمیم را دو بار اتخاذ کند. شرط دیگر این است که یک انتخابات عمومی در فاصله بین این دو تصمیم برگزار شده باشد. هدف دیگر این قاعده جلوگیری از تصمیمات عجولانه دولت است. این مهلت تأمل، به همه این فرصت را می دهد تا با دقت، تغییر قانون را سبک سنگین کنند. قوانین اساسی از دموکراسی ما حفاظت می کنند. در سوئد چهار قانون اساسی وجود دارد:

  • نظام حکومتی (RF) در باره چگونگی اداره کردن سوئد است. نظام حکومتی کنونی در سال ۱۹۷۴ تصویب شد. در این قانون، مقررات مربوط به شیوه کار دولت و چگونگی برگزاری انتخابات پارلمان نوشته شده است. قانون نظام حکومتی همچنین در بر گیرنده قوانین مربوط به حقوق بنیادین جامعه نیز هست. برای مثال آزادی انجمن ها و آزادی دین بخشی از قانون نظام حکومتی است.
  • قانون اساسی موروثی بودن سلطنت (SO) که در مورد تعیین پادشاه و یا ملکه در سوئد است.
  • قانون اساسی آزادی انتشارات (TF) که تشریح می کند انتشار چه مطالبی در روزنامه ها و کتاب ها آزاد است. در سوئد هر مطلبی را می توان نوشت به این شرط که آن متن برخلاف قانون نباشد.
  • قانون اساسی آزادی بیان (YGL) در باره هر آن چیزی ست که می توان در رادیو، تلویزیون، فیلم و اینترنت بیان کرد. در سوئد می توان هر مطلبی را گفت ولی برخی استثنائات وجود دارد. مثلاً مطالبی که برای دیگران تحقیر آمیز است نمی توان گفت. این گونه مطالب ممکن است در مورد یک فرد یا گروه باشد.

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید