خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک

خشونت در روابط نزدیک یعنی این که برای نمونه از قدرت برای کنترل، زدن و تهدید استفاده شود. در سوئد، اعمال خشونت علیه دیگران ممنوع است. این، نقض حقوق انسانی افراد دیگر است و رفتاری مجرمانه محسوب می شود.

به این دلیل است که اعمال خشونت در داخل خانواده نیز ممنوع شده است. خشونت در روابط نزدیک، تمام انواع خشونت ها را که میان نزدیکان انجام می شود، در بر می گیرد. روابط نزدیک، شامل هم روابط دگرجنس خواهانه و همجنس خواهانه و نیز روابط میان خواهران و برادران - و دیگر بستگان و اعضای خانواده می شود. یعنی این که کتک زدن فرزند، شوهر، زن یا همزی ممنوع است. باوجود این قوانین، خشونت در خانواده ها وجود دارد. اغلب این مردان هستند که زنان را می زنند. خشونت در خانه می تواند جسمی، روانی، مالی، مادی و جنسی باشد.

این که کودکی شاهد ضرب و شتم یکی از والدین خود باشد، یک نوع جدی آزار روانی است. معمولا اعمال خشونت در خانواده هم توسط کسی که کتک خورده و هم کسی که کتک زده ناچیز قلمداد می شود یا انکار می شود. اما کودکان می بینند، می شنوند و احساس می کنند. این نیز معمول است که کودکان خود مورد ضرب و شتم قرار گیرند. یک اضطراب دائمی مانند نگرانی از خشونت، می تواند پی آمدهایی برای سلامتی جسمی و روحی به همراه داشته باشد. خطر شدید بروز چنین مشکلاتی برای کودکان، در مدارس نیز وجود دارد.

خشونت جسمی می تواند این موارد باشد، وقتی کسی کتک می خورد، موهایش را می کشند یا هلش می دهند. خشونت روانی نیز می تواند تهدید شدن و مورد ترس یا تحقیر قرار گرفتن باشد. برای نمونه هنگامی که کسی حرف های ناخوشایندی درباره فرد دیگری می زند. همچنین هنگامی که کسی مجاز به دیدار دوستانش نباشد. خشونت اقتصادی هنگامی روی می دهد که یکی از زوج ها کنترل تمام پول ها را در دست دارد و زوج دیگر پول کافی برای زندگی در اختیار ندارد. خشونت حتا می تواند مادی باشد، برای نمونه کسی وسایل شما را خراب کند. خشونت جنسی هنگامی ست که کسی سعی کند با شما رابطه جنسی داشته باشد، حتا هنگامی که شما نخواهید.

خشونتی که به شرف و ناموس مربوط می شود

ناموس یعنی صداقت، اخلاق نیک و داشتن آبروی معتبر. آبرو داری یعنی داشتن احترام نزد دیگران و شرمنده نشدن. شرف و ناموس خانواده و فامیل توسط سنت ها و اصولی که آدم ها خواستار حفظ آنها هستند، کنترل می شود. خشونت در خانواده و خشونت علیه زنان در تمام کشورها و فرهنگ ها وجود دارد. خشونتی که به ناموس مربوط می شود، خشونت علیه کسی ست که اصول و سنت های خانواده و فامیل را زیر پا گذاشته است.

عکس: ایدا اِدگِرِن (Ida Edgren)

مهم ترین اصلی که به ناموس ربط داده می شود، تمایلات جنسی زنان و دختران است و این که دختر هنگام ازدواج باکره نباشد. نمونه ای از خشونت ناموسی، مجاز نبودن به پوشیدن لباسی ست که آدم می خواهد و کنترل معاشرت های اوست. خشونت ناموسی همچنین این است که خود شخص مجاز نباشد شریک زندگی خود را انتختاب کند و با تهدیدهای جدی به اعمال خشونت جسمی و درنهایت مرگ روبرو شود.

به این دلیل است که بیشتر دختران و زنان جوان در معرض خشونت ناموسی قرار می گیرند، گرچه پسرها نیز ممکن است با چنین وضعیتی روبرو شوند. همجنس گرایان یک گروه در معرض خشونت هستند. خشونت ناموسی در جوامع جمع گرا یا در جایی که مردان بیش از زنان قدرت دارند، معمول تر است. هم زنان و هم مردان می توانند درمورد کسی که سنت و اصول خانواده و فامیل را زیر پا گذاشته از خشونت ناموسی استفاده کنند. تصمیم برای اعمال خشونت، مشترکا گرفته می شود.

سوئد از اعلامیه جهانی سازمان ملل برای حقوق بشر پیروی می کند. حقوق بشر تاکید دارد که تمام افرادی که بیش از ۱۸ سال سن دارند، می توانند برای زندگی و آینده خود تصمیم بگیرند. یعنی این که همه می توانند درمورد بدن، تمایلات جنسی و انتخاب شریک زندگی خود تصمیم بگیرند.

قانون چنین می گوید

مردی که در یک رابطه نزدیک، زنی را مورد خشونت قرار می دهد، می تواند بخاطر سلب شدید آسایش زن، محکوم شود. درمورد نزدیکان دیگر نیز، فردی که مرتکب خشونت شده به سلب آسایش محکوم می شود. کسی که در یک رابطه نزدیک از خشونت استفاده می کند، می تواند به دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

شما می توانید کمک دریافت کنید

اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسئولیت را برای دادن کمک به کودکان، زنان و مردانی دارد که با خشونت از سوی نزدیکان زندگی می کنند بر عهده دارد. کمون ها نیز مسئولند که به زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند و به فرزندان آنها، برای محافظت دربرابر ادامه این خشونت پناه بدهند، برای نمونه در خانه های امن.

در بسیاری از کمون ها دایره بحران وجود دارد که به زنان و کودکان خشونت دیده، کمک می کند. دایره بحران ویژه ای نیز وجود دارد که به مردان کمک می کند تا دست از خشونت بردارند. اگر شما مورد خشونت قرار گرفته اید، حفاظت و کمک برای شما نیز وجود دارد.

اگر شما مورد تهدید و خشونت قرارگرفته اید و به کمک احتیاج دارید، به خط تلفنی آسایش زنان (Kvinnofridslinjen) زنگ بزنید. خط تلفنی آسایش زنان همیشه باز است. زنگ زدن به این تلفن هیچ هزینه ای ندارد. شما نیاز ندارید هنگام تماس، نام خود را بگویید و خود را معرفی کنید. در وبسایت خط تلفنی آسایش زنان، اطلاعات به زبان های مختلف وجود دارد، www.kvinnofridslinjen.se شماره تلفن: ۵۰۵۰۵۰ - ۰۲۰

شما که زن هستید می توانید به مرکز Terrafem نیز زنگ بزنید. کارکنان این مرکز به ۵۰ زبان حرف می زنند. شما می توانید در روزهای عادی هفته از ساعت ۸ تا ۱۷ به آنها زنگ بزنید. زنگ زدن به این تلفن رایگان است. شما همچنین می توانید نام و شماره تلفن خود را بگذارید تا کارکنان Terrafem به شما زنگ بزنند. شماره تلفن: ۵۲۱۰۱۰ - ۰۲۰

مرکز کمک های فوری به زنان (kvinnojour)، سازمانی ست که کمک و پناه دراختیار زنان و کودکانی که در رابطه نزدیک مورد خشونت قرار گرفته اند، می گذارد. اغلب مراکز کمک های فوری به زنان توسط سازمان های غیر دولتی و با کمک افراد داوطلب، اداره می شوند. مراکز کمک های فوری به زنان و حتا به دختران، در تمام کشور وجود دارد. درباره این مراکز می توانید در این وبسایت بخوانید: www.unizon.se

تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی

دولت سوئد می گوید که تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی، خشونت علیه زنان محسوب می شود. به این دلیل، قانونی وضع شده تا کسی که در معرض تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی قرار می گیرد، محکوم نشود. درعوض کسی که خدمات جنسی خریداری می کند یا دیگران را وادار به فروش خدمات جنسی می کند، جرم مرتکب می شود و می تواند مجازات شود.

ختنه زنان

در بسیاری از کشورها، دخنران ختنه می شوند. ختنه می تواند به این معنی باشد که بخش هایی از فسمت بیرونی آلت جنسی زنان بریده می شود. این در شرایطی می تواند به این صورت باشد که تمام آلت جنسی بریده می شود و سپس واژن به هم دوخته می شود.

خطراتی برای سلامتی

دختران و زنان می توانند پس از ختنه دچار مشکلات زیادی شوند. بسیاری برای ادرار کردن دچار مشکل می شوند، چون که ممکن است لوله ادرار آسیب دیده باشد. بسیاری از آنها در تمام طول زندگی احساس درد و عذاب در آلت جنسی خود خواهند داشت و بر تمایلات جنسی آنها نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. آنها ممکن است دچار مشکلات عادت ماهانه و عفونت شوند. ممکن است برای بارداری و زایمان نیز مشکل پیدا کنند.

مبارزه علیه ختنه زنان در سوئد

ختنه زنان در سوئد ممنوع است. قانون می گوید حتا اگر خود فرد با ختنه موافقت کند، نباید او را ختنه کرد. کسی که زنی را ختنه کند، می تواند به زندان محکوم شود. حتا اگر ختنه در کشور دیگری انجام شود نیز باز آن شخص ممکن است در سوئد محکوم شود. به هم دوختن واژن زنان نیز بعد از مثلاً زایمان ممنوع است.

تمام کسانی که در سوئد با کودکان و نوجوانان کار می کنند، اگر فکر می کنند که دختری ختنه شده یا قرار است ختنه شود، باید آن را به اداره خدمات اجتماعی اطلاع دهند. در سوئد چندین انجمن علیه ختنه زنان فعالیت می کنند، برای نمونه انجمن سراسری توقف ختنه زنان، RIKS، و فدراسیون سراسری اطلاع رسانی جنسی RFSU. هر دوی آنها اطلاعات درمورد ختنه را به زبان های مختلف منتشر می کنند.

درمان و کمک برای زنان ختنه شده

اگر پرسشی دارید یا به درمان و کمک نیاز دارید می توانید با پرستار مدرسه در مدرسه خود، یک مطب نوجوانان، مطب زنان یا کلینیک زنان در بیمارستان ها تماس بگیرید. بسیاری از زنان کمک دریافت کرده اند و زندگی آنها پس از درمان، روالی عادی پیدا کرده است.

 

< به صفحه قبلی

به فصل بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید