معلولیت

فرد معلول یا توانخواه کسی ست که به دلیل بیماری و یا صدمه جسمی به حمایت فوق العاده نیاز داشته باشد.

فرد توانخواه باید مانند همه افراد دیگر از امکانات مشابه برای مشارکت اجتماعی برخوردار باشد. مثلاً کودکان توانخواه باید مانند همه کودکان دیگر به کودکستان، خانه اوقات فراغت و مدرسه بروند.

قانونی وجود دارد بنام اِل.اِس.اِس (قانون حمایت و خدمات برای برخی از توانخواهان) که به افراد معلول حق برخورداری از حمایت های ویژه می دهد. این حمایت ها می توانند به صورت فردی باشند که به توانخواه در زندگی روزمره کمک می کنند. در صورتی که معلولیت فرد باعث مخارج اضافی شود وی می تواند پول نیز دریافت کند (کمک هزینه معلولیت و یا handikappersättning). این کمک شامل کسانی که برای تحصیل و یا کار کردن نیاز به کمک دارند نیز می شود. برای دریافت کمک هزینه معلولیت باید از صندوق بیمه تقاضا کنید.

افرادی که دارای معلولیت ذهنی، آوتیسم (درخودماندگی) و یا صدمات جسمی و یا روحی طولانی مدت باشند می توانند طبق قانون اِل.اِس. اِس کمک دریافت کنند. پدر و مادر یک کودک توانخواه می توانند کمک هزینه مراقبت (vårdbidrag) دریافت کند. اگر در مورد توانخواهی سؤالی دارید با اداره خدمات اجتماعی کمون خود تماس بگیرید.

خدمات رفت و آمد Färdtjänst

کسی که برایش استفاده از وسایل نقلیه همگانی (اتوبوس، قطار، تراموا) دشوار باشد می تواند خدمات رفت و آمد دریافت کند. در این صورت می توان با تاکسی یا مینی بوس رفت و آمد کرد. تصمیم مربوط به استفاده از خدمات رفت و آمد با کمون است.

کار و امرار معاش

شما که مریضی ‏مزمن دارید یا معلولیت غرامت بیماری پولی یا کمکی است که شما می توانید از صندوق بیمه‌ی همگانی دریافت کنید مانند غرامت معلولیت، کمک هزینه ‏‏مددکار، غرامت بیماری و کمک هزینه ماشين.

برای خواندن اطلاعات بیشتر:

آیا برای شرکت در فعالیتهای اداره کاریابی نیاز به کمک دارید؟

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید