بهداشت و درمان

نظام درمانی و بهداشتی در سوئد بر این اساس استوار است که همه مردم بتوانند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند. همه افرادی که در سوئد زندگی می‌کنند حق دریافت خدمات درمانی را دارند. حتی شما که پناهجو هستید نیز حق دریافت خدمات درمانی را دارید.

خدمات درمانی همگانی، آن خدمات درمانی است که همه مردم از آن برخوردار می‌شوند و یا حق برخورداری از آن را دارند. کمون‌ها، شوراهای استان landstingen و شوراهای منطقه‌ای regionerna  این خدمات درمانی همگانی را ارائه می‌دهند. کمون‌ها به سالمندان و افرادی که دارای نقص عضو و ناتوانائی کارکردی funktionsnedsättningar  هستند و افرادی که در درازمدت بیمار بوده‌اند، کمک می‌کنند.

کمک هزینه حداکثر

کمک هزینه حداکثر högkostnadsskydd گونه‌ای محافظت در برابر هزینه‌های بالای دارو و خدمات درمانی است.

کمک هزینه حداکثر برای خدمات درمانی Högkostnadsskydd för vård بدین معناست که ضروری نیست که یک بیمار در ظرف یک سال بیش از 1100 کرون بابت خدمات درمانی بپردازد. هنگامی که شما 1100 کرون بابت خدمات درمانی پرداخته‌اید، در مدت باقیمانده سال از خدمات درمانی رایگان برخوردار خواهید شد. شما یک "کارت آزاد" frikort دریافت خواهید کرد. "کارت آزاد"  frikortبه مدت دوازده ماه پس از روزی که شما نخستین ویزیت را انجام دادید، اعتبار خواهد داشت.

کمک هزینه حداکثر برای دارو Högkostnadsskydd för medicin بدین معناست که شما در ظرف یک سال تنها 2200 کرون بابت داروی نسخه‌ای خواهید پرداخت. هنگامی که شما 2200 کرون بابت دارو بپردازید، در مدت باقیمانده سال از داروی نسخه‌ای رایگان برخوردار خواهید شد. این زمان از روزی که شما نخستین داروی خود را خریده‌اید، محاسبه خواهد شد.

وبگاه هائی با اطلاعات، رهنمود و حمایت

خدمات درمانی در مواقع اضطراری

SOS Alarm

شماره اضطراری ۱۱۲ - فیلم

​خدمات درمانی در سوئد برای شما که پناهجو، پناهجوی مخفی یا بدون مدرک هستید

1177 اطلاعات خدمات درمانی - New in Sweden

اداره کل بهداری و خدمات اجتماعی - بهداشت و مراقبت

شما که درخواست پناهندگی کرده اید به شما یک جلسه گفتگوی بهداشت ودرمان ویک معاینه پزشکی ارائه میشود. این بدین منظور است که شما درصورت لزوم ازدرمان خوبی برخوردار شوید. د رطی گفتگوی بهداشت ودرمان همچنین ازسیستم بهداشتی ودرمانی سوئد وکارکرد آن گفتگو میکنیم.

​معاینه پزشکی

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید