تأمین کنندگان مالی و شرکای همکار

این یک پایگاه مشترک اینترنتی ادارات ‏استانی سوئد است که به منظور فراهم آوری اطلاعات اجتماعی در نظر گرفته شده است. ادارات استانی مسوول پیش برد و توسعه informationsverige.se می باشند. شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد پورتال در صفحه راهنما مطالعه فرمایید. 

تأمین کنندگان مالی

ادارات ولایتی از سال ۲۰۱۴ وظیفه های مختلف دولتی دارند. Informationsverige.se به عنوان یک کانال اطلاعات برای زنان و مردان تازه وارد و استقرار پناهجویان و دیگران خدمت می کند. به طور خاص، وب سایت باید یک ابزار برای فرد و برای اپراتورهای درگیر در فعالیت ها داشته باشد از جمله تازه واردن و / یا پناهجویان.

ادارات استانی همراه با اداره کاریابی و اداره مهاجرت تامین مالی این وب سایت را بعهده دارند.

  

همکاران سابق و تامین کنندگان مالی

این سایت ساخته شده و از چندین سال بیش در حال توسعه است و تأمین کنندگان مالی و شرکای مختلف به روش های مختلف درگیر حمایت این پروژه شده و این پورتال‏ ممکن کرده اند.

  

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید