استیناف، تجدید رسیدگی به شکایت

​اگر چنین باور داشته باشید که یک مرجع اداری تصمیم نادرستی در مورد شما گرفته است، میتوانید درخواست فرجامخواهی/ تجدید نظر از آن تصمیم را بکنید. یادآوری کنید که چه چیزی نادرست است و به چه علت. در این حالت ممکن است این امکان فراهم شود که تصمیم جدیدی برای شما اتخاذ شود. تصمیم جدید میتواند همانند تصمیم پیشین باشد اما چنین نیز میتواند باشد که تصمیم جدید به نفع شما باشد. شما امکان دارید که از بسیاری تصمیمهائی که ادارههای کمونی و دولتی اتخاذ کردهاند شکایت/ فرجامخواهی کنید. یک تصمیم بایستی همیشه کتبی باشد. به یک تصمیم شفاهی در یک نشست و یا یک پاسخ تلفنی اکتفا نکنید. اگر چنین باور داشته باشید که یک اداره تصمیم نادرستی اتخاذ کرده است، حق دارید از همان اداره کمک بگیرید تا از آن تصمیم شکایت/ فرجامخواهی کنید.
برای خواندن اطلاعات بیشتر:
http://www.funkaportalen.se/G​uide/Stod-service/Overklaga-beslut/

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید