Akuten (اورژانس)

​اورژانس  Akutenواژهای است که کوتاه شده واژه پذیرش اورژانس Akutmottagning است و به جای آن به کار میرود. پذیرش اورژانس Akutmottagning بخشی از بیمارستان است و شما که دچار آسیب خطرناک یا بیماری اورژانس شدهاید در صورت بسته بودن درمانگاه بهداشتی vårdcentral معمولی خودتان به آنجا مراجعه میکنید. معمولاً اگر شما یک بیماری عادی داشته باشید یا اگر حادثهای برای شما روی داده و شما به سرعت به کمک نیاز دارید اما آسیبهای شما خطر جانی ندارد، بایستی به مطب کشیک jourmottagning (که بخشی از امور درمانی سرپائی primärvården) است مراجعه کنید. خدمات درمانی در سه مرحله انجام میشود. اگر بیماری خفیف باشد یا حادثهای را شما دچار آن شدهاید سبک بوده است و روزهنگام روی داده است بایستی به درمانگاه بهداشتی vårdcentral خودتان مراجعه کنید. غروب هنگام و روزهای تعطیل نیز بایستی به بخش اورژانس محلی خودتان när-akut  یا به مرکز کشیک jourcentral مراجعه کنید. در موارد اضطراری یا اورژانس نیز به اورژانس akuten مراجعه کنید. بهتر است همیشه پیش از مراجعه به یک مرکز خدمات درمانی به آنجا تلفن بزنید. در بسیاری از این مراکز میتوانید پیش از مراجعه یک وقت رزرو کنید و آنگاه خواهید دانست که چه هنگامی به آنجا مراجعه کنید. به این ترتیب در مواردی که بیمارانی زیادی به کمک نیاز دارند، نیازی نخواهید داشت که چندین ساعت در یک اتاق انتظار و در کنار دیگر بیماران در انتظار بنشینید. در کمونها و استانهای گوناگون شرایط کم و بیش گوناگونی وجود دارد. اگر پرسشی درباره بیماریها . آسیبهای گوناگون دارید یا اگر بخواهید بدانید به کجا بایستی مراجعه کنید میتوانید به مرکز اطلاعات خدمات درمانی 1177 Vårdguiden با شماره تلفن ۱۱۷۷ تماس بگیرید و یا به این وبگاههای اینترنتی مراجعه کنید: http://www.1177.se/, http://www.sosalarm.se/112/Om-112/Att-larma-112/Farsi/

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید