Facket (سندیکا)

​اتحادیههای سندیکائی بسیار گوناگونی وجود دارد و همه آنها به طور خلاصه سندیکا facket نامیده میشوند. این اتحادیهها مربوط هستند به بخشهای گوناگون فعالیتهای صنعتی و تجاری تا بتوانند هر چه بهتر به عضوهای خودشان کمک کنند. عضویت در یک سندیکا میتواند از چند جهت مثبت باشد. اگر در محل کار خود دچار مشکل شوید، افرادی در سندیکاها هستند که میتوانند به شما کمک کنند. به جای آنکه شما خودتان از حقوق قانونی خود مراقبت کنید، خودتان درباره دستمزدتان مذاکره کنید، خودتان مراقب باشید که جاهای خطرناک در محل کار شما ایمن شوند، و اگر برای نمونه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرید خودتان شخصاً چاره جوئی کنید، سازمانی وجود دارد که پشت سر شماست و در همه این موقعیتها از شما حمایت میکند. یک سندیکا میتواند در زمینههای گوناگون، از مسائل ایمنی گرفته تا مسائل حقوقی نیز کمک کارشناسی به شما ارائه دهد. یک سندیکا امکانات بیشتری دارد تا درخواستهای شما را به طرف مقابل بقبولاند زیرا مجموعه یک سازمان را پشت سر خود دارد، در صورتی که برای یک کارفرما بسیار آسانتر است که به تقاضاها و خواستهائی که از سوی یک فرد تنها مطرح میشود بی توجهی نشان دهد.
برای خواندن اطلاعات بیشتر: http://www.lo.se, http://www.tco.se

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید