Fakturor (صورتحسابها)

​یک صورتحساب fakturaدر واقع چیزی است مانند یک قبض پرداخت. یک صورتحساب، یک درخواست کتبی برای یک پرداخت است. هنگامی که یک چیزی بخرید اما پول آنرا همزمان نپرداخته باشید یک صورتحساب با پست برای شما خواهد آمد. شما بابت همه چیز، از اجاره مسکن گرفته تا آبونمان برق و قسط تلویزیون صورتحساب دریافت خواهید کرد. صورتحساب را بایستی به موقع پرداخت کرد. در غیر این صورت این خطر وجود دارد که ناچار شوید هزینه بیشتری بپردازید یا کار شما به اداره اجرائیات kronofogden بکشد. روی صورتحساب نوشته شده است که آخرین مهلت پرداخت förfallodag آن چه تاریخی است، به عبارت دیگر تا چه تاریخی شما وقت دارید که پول آن صورتحساب را بپردازید. بهتر از همه آنست که از طریق بانک خودتان این امکان را فراهم کنید که صورتحسابهایتان را از راه اینترنت بپردازید (به اصطلاح بانک اینترنتی). بدون تردید این سریعترین و ارزانترین راه پرداختن صورتحسابها است. البته میتوان صورتحسابها را در بانک یا در پست نیز پرداخت اما این راه پرداختن صورتحسابها ممکن است بسیار گران باشد.
برای خواندن اطلاعات بیشتر:
http://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/bank-kort-och-betalningar/betala-rakningar/
و
http://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/svensk-bankmarknad/betalningar/

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید