Folkbokföring (نامنویسی ثبت احوال)

ثبت احوال نفوس یک ثبت نام اولیه تمام نفوس کشور سوئد است. دراداره ثبت احوال نفوس کسانیکه درسوئد زندگی میکنند و درکجا زند گی میکنند ثبت میشوند. جائیکه شما ثبت نام هستید اهمیت زیادی برای حقوق و مسئولیت های شما دارد برای مثال، حق کمک مالی اطفال ومسکن مربوطه به جایی است که شما ثبت نام هستید. به کجا مالیات خود را پرداخت کرده و در کجا رأی دهید، اینها نیز مربوط به جایی است که شما ثبت نام هستید. دراداره ثبت واحوال نفوس اطلاعات خصوصی وضعیت تأهل‏ اطلاعات اطفال وغیره نیز ثبت میشود در وب سایت اداره مالیات بیشتر میتوانید بخوانید.

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید