Körkort (گواهینامه رانندگی)

اداره کل ترافیک Trafikverket مسئولیت آزمون تئوری رانندگی و آزمون عملی رانندگی برای دریافت گواهینامه رانندگی را بر عهده دارد. اداره کل ترابری Transportstyrelsen نیز از جمله پروانه دریافت گواهینامه رانندگی را صادر می‌کند.

در وب سایت ادارۀ حمل و نقل transportstyrelsens به زبان سادۀ سوئدی اطّلاعات لازم در موردِ گرفتن گواهینامه رانندگی وجود دارد.

برای رانندگی در سوئد بایستی به سن 18 سالگی تمام رسیده و گواهی نامه ی رانندگی داشته باشید. اگر از کشور خود گواهینامۀ رانندگی دارید با اینهمه مطمئن نباشید که حق دارید با گواهینامۀ خود در سوئد رانندگی کنید.

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید