Nystartsjobb (شغل آغازین)

اگر شما در درازمدت از بازار کار دور بوده‌اید ممکن است یک به اصطلاح شغل آغازین nystartsjobb امکان مناسبی برای شما باشد. کارفرمائی که شما را در چارچوب یک شغل آغازین استخدام کند از حمایت مالی برخوردار می‌شود. این بایستی باعث شود استخدام کردن افرادی که در دراز مدت بیکار بوده‌اند، آسانتر گردد. کارفرما درست معادل مدت زمانی که شما بیکار بوده‌اید از چنین حمایت مالی برخوردار خواهد شد.
برای خواندن اطلاعات بیشتر:
https://www.arbetsformedlingen.se/4.5f6b75bc120ce1edc5a800080.html

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید