غرامت مریضی

غرامت بیماری پولی است که شما می توانید دریافت کنید اگر که شما مریض هستید و یا جراحت برداشته اید. اگر مستخدم هستید، حقوق ۱۴روز اول بیماری از طرف کارفرما دریافت خواهید کرد یا حقوق بیماری از طرف صندوق بیمه‌ی همگانی (اگر شما بیش از 14 روز بیمار باشید) شما باید روز اول بیماری به کارفرما اطلاع دهید که نمیتوانید کار کنید. روز اول که شما بیمار هستید یک دوره انتظار (karensdag) است. این بدان معنی است که طی آن غرامت بیماری و حقوق از طرف کارفرما در آن روز پرداخت نمی‌شود. از روز دوم بیماری۸۰ در صد از حقوق را برأی دو هفته دریافت میکنید. بعد از آن غرامت بیماری و حقوق از طرف صندوق بیمه‌ی همگانی دریافت خواهید کرد. برای دریافت غرامت بیماری و حقوق بایستی کار با حقوق داشته باشید بیشتر بخوانید در صفحه اینترنتی صندوق بیمه‌ی همگانی.

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید