Socialbidrag (کمک هزینه اجتماعی )

اکنون به جای کمک اصطلاح هزینه اجتماعی، اصطلاح "کمک هزینه امرار معاش" försörjningsstöd به کار می‌رود. کمک هزینه امرار معاش از یک استاندارد یا هنجار کشوری و پاره‌ای هزینه‌های مدلل skäliga kostnader که افزون بر آن هنجار کشوری است، تشکیل شده است. در هنجار کشوری هزینه‌هائی در نظر گرفته شده است که کم و بیش برای همه یکسان است، مانند هزینه خوراک، پوشاک و هزینه‌های بهداشتی. کمک هزینه امرار معاش یک کمک مالی است که بایستی به عنوان آخرین شبکه حفاظتی در نظر گرفته شود و برای کمک به افرادی است که موقتاً دارای مشکلات مالی هستند. کمک هزینه مالی پولی است که اگر پول‌های خود شما برای گذران زندگی‌تان (برای نمونه برای تهیه خوراک و پرداخت اجاره) کافی نباشد، به شما داده می‌شود. برای دریافت کمک هزینه مالی ekonomiskt bistånd  بایستی درخواست کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd بدهید. این از پیش معین شده است که شما برای گذران زندگی به چه مقدار پول نیاز دارید. اگر شما درخواست کمک هزینه امرار معاش بدهید، اداره خدمات اجتماعی به نیازهای شخص شما نگاه خواهد کرد. همه انسان‌ها بایستی نخست تمام کوشش خود را به خرج دهند تا مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرند. این بدان معناست که پیش از درخواست کمک هزینه امرار معاش، هر شخصی باید کوشش کند تا شخصاً امرار معاش و دیگر نیازهای خود را تأمین کند. کسی که بتواند کار کند بایستی در جستجوی کار باشد. اگر شما پولی در بانک داشته باشید یا دارائی‌های دیگری (مانند خودرو، خانه، قایق و چیزهائی از این دست) داشته باشید ممکن است کمک هزینه مالی ekonomiskt bistånd  به شما تعلق نگیرد. هر شخص باید نخست کوشش کند تا مزایا و کمک هزینه‌های دیگر مانند کمک هزینه مسکن و حقوق مرخصی بچه داری föräldrapenning را دریافت کنید. برای دریافت کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd بایستی به اداره خدمات اجتماعی در کمون خودتان مراجعه کنید (برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه کمون مراجعه کنید). اداره خدمات اجتماعی برای بررسی درخواست شما در زمینه دریافت کمک هزینه، به همه اطلاعات دارای اهمیت درباره وضعیت اقتصادی شما، مانند درآمد، دارائی‌ها و هزینه‌های شما نیاز دارد.
برای خواندن اطلاعات بیشتر:​

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod,
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/utlandskamedborgare

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید