Stöld (دزدی)

دزدی یک جرم است. دزدی هنگامی روی می‌دهد که یک شخص چیزی را که متعلق به دیگری است بدون اجازه وی برای خودش بردارد، یا آنرا به دیگری بفروشد. دزدی فاحش می‌تواند منجر به مجازات دستکم شش ماه و حداکثر شش سال زندان منجر شود. دزدی، اگر جرم ناچیزی باشد (یعنی مال دزدی شده ارزش زیادی نداشته باشد)، خرده دزدی یا دله دزدی snatteri نامیده می‌شود. اگر فردی چیزی را از شما بدزدد، می‌توانید موضوع را به پلیس گزارش دهید/ شکایت کنید.
برای خواندن اطلاعات بیشتر:
http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Stold-eller-forlust/

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید