Telefonräkning (صورتحساب تلفن)

​شما بابت استفاده از تلفن یک صورتحساب دریافت خواهید کرد. چندین شرکت تلفن در سوئد وجود دارد که با هم در رقابت هستند. بسیاری از این شرکتها تخفیفهائی به شما میدهند، برای نمونه اگر آبونمان تلفن ثابت و آبونمان تلفن همراه و شاید هم آبونمان اینترنت باند پهن خود را در یک شرکت داشته باشید. از این رو مناسب است که شرکتهای گوناگون و شرایط آبونمانهای آنان را با هم مقایسه کنید تا پی ببرید که کدامیک برای شما مناسبتر است. برای مقایسه:http://www.pts.se/sv/Lattlast/Jamfor-priser/
و یا http://www.compricer.se/telefoni/

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید