Underhållsbidrag (نفقه)

​نفقه underhållsbidrag پولی است که یک پدر یا مادر بایستی به کودک خود که با وی زندگی نمیکند بپردازد تا کمک خرجی آن کودک باشد. چه شما سرپرستی مشترک یا سرپرستی منفرد کودک خود را داشته باشید، این نکته مصداق دارد. اگر یک کودک تقریباً به یک اندازه نزد پدر و مادر خود زندگی کند، این سکونت، سکونت متناوبväxelvis boende محسوب میشود و در این حالت نه مادر و نه پدر موظف به پرداخت نفقه نخواهند بود. این کودک است که حق دریافت نفقه را دارد، اما آن یک از اولیاء کودک که با وی زندگی میکند این پول را بابت کودک دریافت میکند. پدر و مادر معمولاً تا رسیدن کودک به سن ۱۸ سال تمام مکلف به پرداخت نفقه به وی هستند. برای فرزندی که همچنان به دبیرستان یا دیگر آموزشگاههای مشابه میرود، پدر یا مادر بایستی تا پایان ۲۱ سالگی وی نفقه بپردازد.
برای خواندن اطلاعات بیشتر:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید