Underhållsstöd (کمک خرجی)

​کمک خرجی Underhållsstöd پولی است که از سوی صندوق بیمه پرداخت میشود. این پول به آن یکی از اولیا پرداخت میشود که سرپرستی کودک یا کودکان را بر عهده دارد و به تنهائی با کودک یا کودکان خود زندگی میکند. کمک خرجی تنها در صورتی پرداخت میشود که آن یکی از اولیا که با کودک زندگی نمیکند نفقه underhållsbidrag نپردازد یا مبلغی کمتر از ۱۲۷۳ کرون در ماه بابت نفقه بپردازد.
برای خواندن اطلاعات بیشتر:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید