فیلم های متعدد

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​در این فیلم ها کلمات و جملات روزمره را یاد می گیرید. اگر بخواهید می توانید فیلم نگهدارید یا به عقب ببرید. اگر مایل باشید می توانید فیلم را همراه با زیرنویس ببینید. برای اینکار به روی زیرنویس در چهارگوش پایین، سمت راست در فیلم اشاره کنید.

زبان سوئدی یاد بگیرید

فیلم در مورد سوئد​

تمرین زبان سوئدی را شروع کنید​

حروف الفباء / خود را معرفی کنید

یادگیری شمارش اعداد

وقت و ساعت

تکمیل کردن یک فُرم درخواست/تقاضانامه / تماس های اضطراری

به تمرین کردن زبان سوئدی ادامه دهید​

روزهای هفته / داروخانه

بدن / درمانگاه

خرید کردن

خانواده / آشپزی

رنگ ها / آپارتمان

تمرین زبان سوئدی با دیگران

آدرس دادن/راهنمائی آدرسی / کتابخانه

در کافه تریا

فهرست واژه ها و ترجمه

یک (چگونگی استفاده از En و Ett) / فعل دستوری​

​​

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید