Shaqo iyo is masruufid

Halkan waxa ku jira warbixin ku saabsan sida aad u raadsanayso shaqo. Sida aad u bilaabayso shirkad gaar ah iyo warbixin ku saabsan kontaraagga shaqaalaysiinta.

Waxa jira laba nooc oo kala duwan oo dhinaca shaqaalaynta ah:

 • Shaqaalayn soconaysa; macneheedu waxa weeye in aad haysato shaqo joogto ah. Shaqaalaysiintu ma laha wakhti ay ku dhammaanays.
 • Shaqaalaysiin wakhtigeedu xaddidanyahay, macneheedu in shaqaalayntaasi leedahay wakhti xaddidan.

In shaqo la raadsado

Waxa aad shaqo u raadsan kartaa siyaabo kala duwan oo fara badan.

 • Waxa aad tegi kartaa xafiiska shaqada oo aad shaqo ka raadsan kartaa xayeysiisyadooda ku saabsan shaqooyinka bannaan.
 • Waxa aad la xiriiri kartaa shirkadaha shirkadaha shaqaalaha kireeya ama shirkadaha shaqaalaha u raadiya kuwo kale. Shirkadaha shaqaalaha kireeyaa waxay ka kireeyaan shirkado kala duwan. Shirkadda shaqaalaha u raadisa shirkadaha kale waxay shaqaale u soo heshaa shirkad rabta shaqaale cusub.
 • Waxa aad codsiyada kaga jawaabti kartaa joornaalada ama internetka.
 • Adiga laftaadu waxad toos ula xiriiri kartaa shaqo-bixiye.
 • Waxa kale oo aad waraysan kartaa dadka aad taqaanno.

Xafiiska shaqada

Xafiiska shaqadu waa hay´ad dawladeed oo ka jirta waddanka oo dhan. Xafiiska shaqadu wuxu kaaga warrabayaa sida aad shaqo u raadsan karto. Waxa aad ka heli kartaa warbixin ku saabsan xirfadaha kala duwan iyo waxbarashooyinka kala duwan , waxa kale oo aad baran kartaa sida aad u qorayso codsiga.

Xafiiska shaqadu wuxu soo geliyaa xayeysiisyada shaqooyinka bannaan boggooda internetka. Waxa aad ka heli kartaa shaqooyinka bannnaan bankiga goobaha shaqooyinka ee xafiiska shaqada boggooda internetka. www.arbetsformedlingen.se 

Marka aad sharciga degenaanshaha hesho, waxa muhiim ah in aad xafiiska shaqada isaga qorto shaqo-raadiye ahaan. Markaa waxa aad fursad u leedahay in aad gasho barnaamijyadooda mid ka mid ah. Waa in aad adigu tagto xafiisyada shaqada midkood si aad isu qorto.

Kontaraagga shaqaalaysiinta

Marka aad hesho shaqo waxa aad saxeexi doontaa heshiis shaqaalaysiin ama kontaraag shaqaalaysiineed. Waxa ku qornaanaya heshiiska shaqaalaysiinta ama kontaraagga shaqaalaysiinta:

 • magaca iyo lambarka shakhsiga
 • goobta shaqada
 • taariikhda marka shaqaalayntu bilaabanayso
 • hawlaha shaqada iyo magaceeda
 • nooca shaqaalaynta ee aad heshay
 • ogaysiinta wakhtiga shaqo joojinta, yacnii wakhtiga ka bilowda maalinta aad ogaanayso in shaqadu dhammaanayso ilaa maalinta ay dhammaanayso
 • mushaharka
 • fasax mushahar leh inta aad xaq u leedahay

Haddii aad jirato ama aad dhaawacanto oo aad shaqeyn weydo

Lacagta jiradda waa lacag aad heli karto haddii aadan shaqeyn karin maadaama aad jiran tahay ama uu dhaawac ku gaaray.Maalinta ugu horeeya ee aad jirrato waa bilaa lacag (karensdag). Taas macneheedu waxa weeye in aanad wax mushahar ah helayn maalintaas. Laga bilaabo maalinta labaad ee jirradaada, waxa aad helaysaa boqolkiiba siddeetan (80%) mushaharkaagii. Shaqo-bixiyuhu wuxu mushaharkaaga jirrada bixinayaa 14 cisho ee ugu horreeya haddii aad tahay shaqaale.

Haddii aad joogto guriga oo aad ka joogto shaqada in ka badan 14 maalin waxa uu shaqo bixiyaha wargelinyaa arintaas sunduuqa ceymiska. Sunduuqa ceymiska waxa uu go'aaminayaa haddii aad heleyso lacagta jiradda. Si uu sunduuqa ceymiska u awoodo in uu go'aan ka gaaro lacagta jiradda waxaad u baahn tahay shahaado inaad kasoo qaadato dhaqtarkaada, kaasoo cadeynaya waxa aadan u shaqeyn karin.

Waxaad kaloo ka heli kartaa kharash qasnada ceymiska haddaad tahay shaqo la'aan, shirkadle ama heysato fasax waalidnimo oo aad jirato ama dhaawacanto sidaasna kharash ku weyso. Waa inaad keligaa iswargeliso qasnada ceymiska maalinta koobaadba.

Ka akhri wixii faahfaahin ah ee adiga ku khuseeya bogga Sunduuqa ceymiska ama arag qiyaas ahaan inta aad lacag ahaan aad heli karto haddaad aad jirato khidmada shabakada Ersättningskollen.

Shaqo iyo carruurta

Ceymiska waalidka

Ceymiska waalidka wuxuu u fududeynayaa waalidka in ay fasax ka qaataan shaqada si ay carruurtooda u daryeelaan. Kharajka waalidka waa caawinaada dhaqaale ee uu waalidka heleyo si ay guriga ula joogaan carruurtooda muddo ugu horreyso. Waxaad heli kartaa kharashka waalidka 480 maalin. Aabaha uu ilmo u dhasho wuxuu xaq u leeyahay 10 maalin asagoo heleya kharashka waalidka oo muddo gaaban ah.

Waalidka wada nool waxey xaq u leeyihiin midkiiba 240 maalin oo ay helayaan kharashka waalidka. 60 maalin oo kamid ah waxaa si gooni ah u leh labada waalid midkiiba.

Daryeelka carruurta

Daryeelka carruurta waxaa loogu yeeraa meelaha ay carruurta ay joogi karaan maalmaha ay waalidka shaqeynayaan ama ay waxbaranayaan. Marka uu waalidka uu shaqeynayo ama waxbaranayo waxa uu ilmuhu xaq u leeyahay daryeelka carruurta. Waalidka raadinaya shaqo ama fasax waalid kula jira ilmo kale wuxuu xaq u yeelan karaa daryeelka carruurta. Daryeelka carruurta waxaa maamula degmada laakiin waxaa jira sidoo kale daryeelka carruurta oo si gaar ah loo leeyahay. Ilmaha u dhaxeeya sanad ilaa shan sano waxey xaq u leeyihiin in aadaan xanaanada ama xanaadaqoyska. Haddaad tahay shaqo raadiye ama aad guriga la joogto walaalo yaryar, ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay daryeelka carruurta qiyaas ahaan saddex saac maalintii ama 15 saacaddood usbuucuu.

La xiriir degmadaada si aad uga ogaato wax badan daryeelka carruurta meesha aad degentahay.

Haddii ilmahaagu uu xannuunsanyahay

Waxaa kaloo heli kartaaa kharashka waalidka haddii uu ilmahaagu xannuunsanyahay. Taasi waxaa lagu magacaabaa kharashka waalidka ee ku meel gaarka ah ama daryeelid ilmo VAB. Markaas waxaad heleysaa boqolkiiba 80 oo mushaarkaada ka mid ah. Sanad walba waxaad laguu ogolyahay inaad isticmaashid 120 maalmood oo ah kuwa lacagta lagu qaato.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Arrinta oo shaqo raadinta ka dhigo in ey tahay shaqadaada. Ugu yaran 4 ilaa 6 maalinkasto raadi shaqo, dir CV:gaaga iyo wac meelaha aad u dirtay.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Marnaba ha ka daalin!

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Muuji adiga qofka aad tahay. Ha ka xishoon inaa tahay qof wax yaqaan, uga sheekee dadka kale iyo ku faraxsanaaw aqoontaada!

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Adiga CV:gaaga ku kordhi wixi cusub boogga xafiska shaqada iyo boogga Monster si joogto ah. Adiga markaas waa muuqan markii shaqaalo la raadinaayo. Isticmaal magacyada shaqooyinka iswiidhish iyo ingiris ahaan ba sidaa u muuqatid.

Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Ha kuu muuqato heerka aad rabtid inaa gaartid. Ha qarsan waxyaanaha aad soo suubisay iyo waxyaabaha aad rayejneysid mustaqbalka inaa ku guuleysatid.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Isticmaal aqoontaadi horey. Waxkasto aad soo suubisay aqoon bey noloshaada ku kordhiyeen.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Bilaaw adiga! Akhri warbixinada shirkadooyinka/adeega aad adiga raadineyso. Markasto tilaabo ka horey iyo adiga raadi waxa u baahantahay.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Ahaaw qof wanaagsan iyo faraxsan, la qeybso dadka kale qof adiga shaqsin aad tahay! Ha kaa muuqato inaa tahay qof dhawrsan iyo aad bey kuu caawin hadii aad waqtiga dhowrtid.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Adiga toos ula xiriir, ka codso in ey waqti ku siiyaan aad ku wada hadashiin. Adiga toos ula xiriir shaqo bixiyaha. Ha ku dhihin saaxiib ii wac.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Suubso waraaqado iyo sharaxaad adiga ku quseeyso oo waqti dheer qaadaneyn.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Baro iswiidhish sidaa uga qeyb-qaadankartid wada sheekeysiga waqtiga nasashada/miiska cuntada.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

La xiriir xafiiska shaqada oo xali sidaa u heshid caawiyaha shaqo raadiinta [jobbcoach].

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Suubi tababar shaqo[praktik] sidaa u muujin kartid waxa taqaanid iyo sidaa luqada ugu tababaratid iyo xiriiro cusub u helikartid.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Inaa heshid meelal cusub oo adiga sidaas dad cusub ku baran kartid oo dadka kale xiriir la leh.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

La hadal, la hadal, la hadal qofkasto oo ku la hadal luqadaha aad taqaanid iyo u sheeg inaa shaqo raadineysid.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Iswiidhish, iswiidhish iyo mar kale iswiidhish! Baro luqada iswiidhishka.

​Talooyin ka socdo shaqo-bixiyaha!

Dhageeyso, qaado talooyinka oo isticmaal. Weey kaa muuqan

​Dejjinta qaxootiga mardhow yimid

Waxaa jira xuquuq gaar ah oo gaar u ah adiga buuxiyey 20 sano (laakiin aan weli gaarin 65 sano) oo heysta sharciga degenaanshaha kuna helay qaxooti ahaan, qaxooti lasoo qaatay, magangalyo u baahday ama ah xigto mid ka mid ah kuwaas. Markaas waxaad u u yeelanaysaa tusaale ahaan qorshaha dejjinta iyo kharashka dejjinta. Haddaad Buuxiday 18 sano (lakiin aad ka yartahay 20 sano) oo aysan kuu joogin waalid iswiidhan waxaad xaq u leedahay caawinaad. Qof mar dhow yimid waa qaxooti ama ajnabi ku cusub iswiidhan. 

​Caymis waalid

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida

Försäkringskassan (Qasnadda caymiska)

​Adiga heysta xanuun joogto ah ama cuuryaanimo

Warbixin dheeri ah ee caawinaada aad heli karto

 

Informationsverige.se waxuu ka dhaxeeya maamulada gobolada, waana bog leh warbixin-bulsho oo loogu tala galay dadka dalka ku cusub.
© Xuquuqda daabicidda 2016 Gobolka Västra Götalands län

Bogga informationsverige.se waxaan isticmaalnaa anagga cookies si aan kuu siino isticmaal wanaagsan. Adigoo horey u sii baaraya waxaad aqbalaysaa cookies

Faahfaahin dheeri oo ku saamsan cookies akhri