Carruurta iyo dhalinyarada

Boggan waxa uu ka koobanyahay warbixin ku saabsan xarumaha xannaanada  caafimaadka carruurta,  qaabilaadda dhalinyarada iyo xannaanada carruurta iyo weliba heshiiska caalamiga ah ee carruurta, wakiilka carruurta iyo BRIS (Xuquuqda carruurta ee bulshada).

​Heshiiska caalamiga ah ee carruurta

Qiyaastii waddamada oo dhan waxa ka jira xeerar iyo sharciyo difaacaya carruurta iyo dhalinyarada. Carruurta iyo dhalinyarada Iswiidhan waxa difaacaya sharciyo caalami ah iyo qaar heer qaran ah labaduba.

Iswiidhan waxa ay saxeexday heshiiska carruurta ee qaramada midoobay. Konvention waa xeerar ay waddamo badani ku heshiiyeen.  Heshiiska caalamiga ah ee carruurta waxa ku jira sharciyo difaacaya xuquuqda bina aadanka ee carruurta. 

Xuquuqda carruurta ee bulshada – BRIS

Carruurta u baahan in ay la hadlaan qof weyn, waxa ay soo wici karaan BRIS (Xuquuqda carruurta ee bulshada). BRIS waa urur caawiya carruurta iyo dhalinyarada werwersan ama  dhibaato qaba. Waa bilaa lacag la telefoon loo diro BRIS.  Lambarka telefoonka BRIS ee ah 116 111 waxa soo wici kara dhammaan carruurta ka yar 18 jir ayagoo  oo qof weyn kala hadli doona wax kasta. Waa bilaash. Lambarkaaga lagama arkayo telefoonada BRIS.  Sidoo kale lagama arkayo biilka telefoonka ciddii BRIS soo wacday. Dhinaca midig ee boggan waxad ka arkaysaa xiriirka internetka ee bogga  BRIS.

Xannaanada carruurta

Xannaano carruureed waxa lagu magacaabaa meelaha ay carruurto joogto maalintii marka waalidku shaqaynayaan ama waxbaranayaan, tusaale ahaan xaddaanaa, qoysaska carruurta guriga ku haya iyo guryaha wakhtiga firaaqada. Marka waalidku shaqaynayaan ama waxbaranayaan waxay carruurtu xaq u leeyihiin xannaano. Waalidiinta shaqo raadiska ah ama ilmo kale fasax ku ah, waxay xaq u yeelan karaan xannaano. Xannaanada carruurta waxa maamula degmada laakiin waxa kale oo jira xannaanooyin barayfad ah. Carruurta u dhaxaysa 1-5 sano waxay xaq u leeyihiin in ay tagaan xannaano ama  qoys guriga ku haya. Haddii aad shaqo raadis tahay ama aad ilmo kale guriga ku hayso waxa aad xannaanada xaq u leedahay 3 saacadood maalintii ama 15 saacadood wiiggii. 

La xiriir degmadaada si aad wax dheeraad ah uga ogaato xannaanada carruurta ee meesha aad degentahay.

Xarunta xannaanada caafimaadka carruurta, BVC 

Xarunta xannaanada caafimaadka carruurta, BVC
Xarunta xannaanada caafimaadku, BVC,  waxay caawisaa waalidiinta. BVC-ga waxa aad ku heli kartaa tilmaamo ku saabsan korriinka, naas-nuujinta, cuntadada iyo cudurada. Marka aad ka soo baxdo qaybta umusha, waxad adiga laftaadu la xiriiri kartaa BVC si aad u go´aamisaan wakhtiga kulanka koowaad. Kulanka koowaad wuxu badiyaaba ka dhacaa guriga. Markaa kalkaalisadu waxay ka warbixinaysaa BVCga, ilmaha caafimaadkiisana way fiirinaysaa.

Informationsverige.se waxuu ka dhaxeeya maamulada gobolada, waana bog leh warbixin-bulsho oo loogu tala galay dadka dalka ku cusub.
© Xuquuqda daabicidda 2016 Gobolka Västra Götalands län

Bogga informationsverige.se waxaan isticmaalnaa anagga cookies si aan kuu siino isticmaal wanaagsan. Adigoo horey u sii baaraya waxaad aqbalaysaa cookies

Faahfaahin dheeri oo ku saamsan cookies akhri