Waqtiga magangelyada

Inta baa ka arkeysaa sida nidaamka magangelyada uu yahay markey noqoto carruurta magangelyo'doonka oo magangelyo Iswiidhan ka codsadeen. Tuusi sanduuqyada sida tilaabooyinka kala duwan u akhrisato.

Codsiga magangelyada

Hadii aad adiga Iswiidhan imaatid, oo hoyo ama aabbo eysan kula socon, oo 18 sano aad ka yar tahay, waxaa laguugu magacaabi carruurta magangelyo'doonka ah. Adiga waa inaa codsigaada keenta Hay'adda socdaalka. Maadaama aadan qaankaar eheen oo 18 sano baa lagu noqdaa, waxaa ku caawinaayo qof loo yaqaan "wakiilka sharciyeysan", oo labadiina baa codsiga isla soo xareyneysiin. Wakiilka sharciyeysan waa qof loogu talagalay in danta carruurta magangelyo'doonka ah u ilaaliyo, maadaama waalidkood eysa taas ka heleyn. Wuxuu ahaan kara nin ama nag. Asaga ama ayada waxey kaa caawin inaa heshid caawinaada u baahantahay iyo sida waalid camal ahaadaan.

Hay'adda socdaalka baa waxey kuu qaban qareen. Waa qof qaas ahaan kaa caawinaayo arrinta magangelyonimada. Qareen waa qof aqoon u leh sharciyada iswiidhan. Bogga internetka Hay'adda socdaalka waxaa ka akhrisankarta sida uu nidaamka yahay qaas quseeyo carruurta iyo dhallinyarada magangelyo'doonka ah. Ama kasii akhriso buuga warbixinta oo Hay'adda socdaalka oo quseeyo carruurta iyo dhallinyarada magangelyo'doonka ah. Kasii akhriso warbixinta ku saabsan sababaha magangelyada boogga internetka oo Hay'adda socdaalka.

Hay'adda socdaalka koow waxey soo baari hadii wadankale mas'uul ka yahay inuu codsigaaga magangelyada baaro, waa arrinta wada heshiinta Dublin.

Waqtiga koowaad meesha aad ku noolaaneysid

Markaa adiga oo ah carruurta magangelyo'doonka imaatid Iswidhan waxey Hay'adda socdaalka kaa caawin degmada nolosha lag bilaabo. Degmooyinka noloshada kala bilaabo dhammaan Iswiidhan oo dhan bey ku wada yaalaan. Talada baa waxey tahay in adiga aad ku noolaatid guriga nolol bilaawga inta ey degmo kale ku qaabileyso, oo ah meesha boos ka bannaanyahay (degmada laguu tilmaamo).

Boos iyo guri oo degmadaas

Maamulka gobolka wuxuu heystaa mas'uuliyad ah in ay jirto fursad in ilamaha qaxootiga ee keligood yimid in lagu hago degmo. Degmooyinka waxaa loo qeybiyaa sanad kasta qeyb, taas macnaheeda waxaa uu yahay xisaab ah inta ilmo qaxooti ah kuwaasoo degmada ay u qorsheyneyso sanadka gudihiisa.

Sida ugu dhaqsiyaha badan oo laguugu soo helo degmo boos kuu hayso, oo markaas mas'uul ka ahaanaayo guriga aad ku noolaan leheed, waxbarashada dugsiga iyo hadii loo baahdo daryeelka caafimaadka iyo isbitalka.

Tijaabinta codsiga magangelyo'doonida

Markii la soo hubiyo in ey tahay Iswiidhan waxa mas'uulka ka ah codsigaaga magangelyo'doonida, waxaa laguu soo diri ballanta baaritaanka magangelyada. Adiga iyo wakiilkaada sharciyeysan iyo qareenka waxa la kulmeysiin xoghaye arrimaha carruurta qaas u ah, oo adiga qofka aad tahay baa uga sheekeyn iyo sida ey noloshaada eheed inta aadan Iswiidhan soo aadin iyo baahida inaa difaac heshid. Waxa aad ku hadleysid waxaa qoraayo qof oo asagana fadhiyo meesha wada hadalka.

Markey Hay'adda socdaalka go'aamineyso adiga arrintaada waxey isla barbar dhigaayaan waxaa adiga ku hadashay iyo warbixinta ey Hay'adda socdaalka ka haystaan wadankaada hooyo xaaladiisa sida ey tahay. Adiga warbixin intaan badan waxa ka akhrisankarta oo sida ey suubiyaan buuga warbixinta oo Hay'adda socdaalka oo carruurta iyo dhallinyarada magangelyo'doonka ah ama bogga internetka Hay'adda socdaalka.

Hay'adda socdaalka baa go'aamineyso hadii aad xaq u lee dahay inaa Iswiidhan ku noolatid. Waxa jiro dhowr sababood oo adiga magangelyo lagugu siinkaro iyo inaa Iswiidhan ku noolaatid.

Wada heshiinta Dublin

Yurub waxa jiro xeerar ku saabsan wadanka mas'uulka ka ahaanaayo markey noqoto arrimaha codsiga magangelyada. Xeerarkaas waxey lee yihiin in hal wadan lee codsiga tijaabinkaro. Xeerarkaas waxa lagu magacaaba wada heshiintii dublin, oo waa sidii sharci camal. Hadii aad adiga horey u soo joogtay wadankale oo kamid ah dublin, inta aadan imaan Iswiidhan, waxaa ku qasbanaankarta wadankaas dib ugu noqotid. Adiga warbixin intaan ka badan waxa ka heleysaa buuga warbixinta oo Hay'adda socdaalka oo quseeyo carruurta iyo dhallinyarada magangelyo'doonka ah ama bogga Hay'adda socdaalka.

Dib ugu celin wadankii 1:aad

Hay'adda socdaalka baa adiga iyo wakiilkada sharciyeysan idin kugu yeereyso ballan, sidey warbixin uga heshid wadanka aad u safreysid iyo codsigaaga magangelyada ku shaqo leh. Adiga waxaa xitaa laguu sheegi sida safarkaas u dhicidoono. Shaqaalo ka socodo Hay'adda socdaalka baa safarka ku raacaayo. Shaqaalo oo wadanka aad u safreysid xafiiskooda kugu shaqo leh ka socdo baa kula kulmaayo.

Oggolaansha ku noolansho Iswiidhan

Hadii aad heshid jawaab haa ah, waxa lagu siin sharciga degnaanshada iyo waad ku noolankarta Iswiiidhan. Markaas waa inaa adiga, iyo wakiilkaada sharciyeysan tagtiid hay'adda canshuurta oo is diwaangalisid, markaas waxa laguu suubin lambarka aqoonsiga oo iswiidhan. Warbixin intaan ka badan waxaa ka heleysaa bogga Hay'adda socdaalka. Adiga hadii aad rabtid inaa warbixin ka heshid markey noqoto carruurta iyo dhallinyarada oo ku nool guryaha qoyska, guryaha dhallinyarada ama guryaha daryeelka iyo noolanshada (HVB) wax tagtaa bogga maamulka dhexe oo arrimaha bulshada. Meeshaan waxa xitaa ka heleysaa warbixin ku saabsan sida aad suubineysid hadii aadan ku qanacsaneen sida ey xaalada tahay.

Hadii aad rabtid inaa xuquuqda carruurta iyo dhallinyarad akhrisatid sida ku qoran wada heshiinta caalamiga oo xuquuqda carruurta. Hadii aad ubaahan tahay qof aad la hadasho waxa jiro urur oo la dhaho BRIS, waxa laga soo gaabshay Xaqa carruurta oo mushtamaca.

Dib ugu noqosho wadankii hooyo

Hadii aad jawaab oo may ka heshay codsigaaga iyo adiga aadan rabin inaa rafcaan ka qaadatid ama eysa eheen suurtagal in rafcaan ka qaadato, waa inaa wadankaadi hooyo ku noqotaa ama wadankale oo rabo inuu ku qaabilo. Adiga iyo wakiilkaada sharciyeysan waxaa la kulmeysiin Hay'adda socdaalka sidaa la go'aamisiin sidii wax laga yeelilaha. Yaa ku qaabilikaro iyo qorshaha safarka. Shaqaalaha Hay'adda socdaalka baa kuu raacaayo wadanka aad u socotid. Waqtiga inta aad sugeysid safarka wadankii hooyo waa sii dhigankartaa dugsiga iyo xaq waa u lee dahay daryeelka caafimaadka. Warbixin intaan badan waxaa ka akhrisankarta bogga internetka Hay'adda socdaalka ama buuga warbixinta Hay'adda socdaalka.

Rafcan

Hadii jawaabta lagu siiyay ey tahay may oo codsigaagi magangelyada, oo u aragtid in Hay'adda socdaalka go'aan qalad gaareen, waa ka dacwoonkarta adiga oo caawinaad ka helaayo wakiilkaada sharciyeysan. Inta baa ka akhrisankarta sida rafcan loo suubiyo bogga internetka Maxkamaddaha Iswiidhan iyo bogga internetka Hay'adda socdaalka.

 
 
Informationsverige.se waxuu ka dhaxeeya maamulada gobolada, waana bog leh warbixin-bulsho oo loogu tala galay dadka dalka ku cusub.
© Xuquuqda daabicidda 2016 Gobolka Västra Götalands län

Bogga informationsverige.se waxaan isticmaalnaa anagga cookies si aan kuu siino isticmaal wanaagsan. Adigoo horey u sii baaraya waxaad aqbalaysaa cookies

Faahfaahin dheeri oo ku saamsan cookies akhri