Daryeel-caafimaadeedka iyo daryeel-bukaanka

Caruurta dhamantooda waxeey xaq uu lee yihiin daryeel-bukaan. Markii aad iskuul dhiganeeyso sido kale waxaa ku cawinaayo daryeelka-iskuulka

Daryeel inta tahay magangalyodoon

Inta aa tahay magangalyo doon waxaad xaq uu lee dahay isla daryeelka ee helaan caruurta dalka Iswiidhan degan. Haddii aa jirato ama uu baahantahay daryeel wakiilkaada ayaa laga doonaaya in uu kuu habeeyo. Haddii aad tusaale uu baahantahay in aa la kulanto dakhtar waxaa ku raacaayo shaqaalaha deeganka, ma ahan wakiilka. Qofka wakiilka ayaa kormeeraayo in baahidaada la buuxiyo.

Haddii daryeel goobeeyso waa in aad wada kaarkada LMA.

Daryeelka caafimaadka iskuulka

Ardayda iskuulka dhamaantooda waxeey lahanaayaan daryeelka-caafimaadka iskuulka. Daryeelka-caafimadka iskuulka waxuu shaqeeyna si caafimaad ku jiro iyo si ka hortagid ah. Sido kale waxee kuugu tageerayaan adigo ah arday ah hormarkaada si aad uu gaarto hadafkaada inta aa ku jirto waxbarashadaada.

Caafimaadka ardayga waa in laga heli karaa:

 • Dhaqtarka iskoolka
 • Kalkaalisada iskoolka
 • Dhaqtarka cilmi nafsiga
 • Bulsho hagaha
 • Shaqaale leh khibrad waxbaridda khaaska ah ee loogu tala galay ardayda uu baahan caawinaada noocaan ah.

Inta aad dhiganeeyso dugsi hoose-dhexe waxaa lagu soo bandhiga sadax booqasho ee caafimaad. Waxeey ku saabsan tahay kontarooli caafimaad oo caadi ah. Dugsiga sare waxuu laguu soo bandhigaa ugu yaraan hal boqosho caafimaad oo nucaad eh. Haddii aad uu baahato aadi kartaa marka ee arinta ku saabsan tahay daryeel sahlan.

Dadka aa kula kulmeeyso daryeelka iskuulka (dakhtarka iskuulka, kalkaalisada iskuulka, la taliyaal, cilmi naf yaqaanka iskuulka) ma dhiibi karaan warbixin adiga kuugu saabsan oo masiin karaan shaqaale kale ama qof kale adigoo oo aan ogalaansho dhiibin.

Caafimaad, daawo iyo waraqaad daawo

Haddii lagu qoro daawo waxaad ka dooneeysaa famashiyaha. Xoogaa lacag ah ayaa ku bixineeysaa daawada la qoro. Lacagta dhibeeysid waxeey ku xirantahay daawada lacagteeda iyo haddii aad tahay magangalyo doon aha haddii aad lee dahay sharci. Waa in aad wadata aqoonso ansaxsan markii farmashiyaha daawo ka soo qaadaneeysid.

Markii lagu qoro waraaqad daawo wax ka weeydii daawada ilaa aad fahamtaa habka ee uu shaqeeyso daawada iyo sida aad uu isticmaaleeysid. Waxa tusaale ahaan weeydiin kartaa:

 • Sababta daawada lagu siinaayo.
 • Daawada sameeynta ee ku lee dahay cudurka.
 • Goorta iyo habka uu qaadaneeysid daawada.
 • Ila goorta aa qaadaneeysid daawada.
 • Daawada wax ku eelkeeda iyo waxa aad qaban karto.
 • Haddii ee jirto mar aan daawada la qaadaneeyn.

Haddii ee jiran wax aada fahmeen, waa la iska weeydiyaa waxa laga wado. Qofka daawada qoraayo, sido kale wuu ku qoraa habka daawada loo qaadanaayo. Warbixinta waxaad ka heleeysaa waraqada baakatka ee ku dhajinayaan shaqaalaha farmashiyaha.

Cuduro ama dhaawacyo halis

Haddii uu kuugu dhaco cudur degdeg ah ama dhaawac halis waxaad tageeysaa qabilaada degdega ee isbitaalka

Ka wac Degdega (SOS-alarm) lambarka telefoonka 112

​Farmashiye

Daawo waxaa ka gadaneeysaa farmashiye. Daawooyinka qaarkood waa in dakhtarkaada kuu qoro. Shaqaalaha farmashiyaha wax badan ayee ka yaqaaniin cudurada iyo daawooyinka. Waxeey ka jawaabi karaan in badan oo ku saabsan su'alaahada. Farmashiyaha waxaa waalo warbixino iyo bug-warbixineed oo ku saabsan cudurada kala duwan.

Informationsverige.se waxuu ka dhaxeeya maamulada gobolada, waana bog leh warbixin-bulsho oo loogu tala galay dadka dalka ku cusub.
© Xuquuqda daabicidda 2016 Gobolka Västra Götalands län

Bogga informationsverige.se waxaan isticmaalnaa anagga cookies si aan kuu siino isticmaal wanaagsan. Adigoo horey u sii baaraya waxaad aqbalaysaa cookies

Faahfaahin dheeri oo ku saamsan cookies akhri