Lacag, qorsheeyn-lacag iyo qaansheegad

Dhibaatooyin abdan ayaa iska ilaalin kartaa adigaa lacagtaada la socdo. Intada 18 sano gaarin waalidkada ama wakiilkaada ama mas'uulka xananada ayaa mas'uliyada dhaqaalahada saaran tahay. Waa caadi in caruurta iyo da' yarta ee helaan lacag isbuuceed ama bileed. Marka xoogaa soo weeynaato, sida caadiga adiga ayaa heyneeysid lacagta-ciyaalka ama lacagta-ardayda.

Lacag-isbuuceedka iyo bileedka

Inta ee lacag isbuuceed ama bileedka la eg tahay aad ayee reer kasto uga kala duwan yihiin. Waxaa loogu badan yahay in caruurta 11 sano ka hooseeyso in ee helaan lacag-isbuuceed, inta 11 sano ka weeyna helaan lacag bileed. Waxa ka mid ah oo ee ku xiran tahay lacagta waxa ee ku filnaaneeyso. Tusaale ahaan lacagta bileedka wee yaraan kartaa haddii aad adiga lacagta dharka dhibeeeyn. Haddii aad 16 sano gaartay oo aad sabti iyo axad shaqeeysato iyo xiliyada fasaxa, xaq aad markaas uu lee dahay in aad maamusho lacagta aad shaqeeysatay.

Kaalmada waxbarashada ee CSN ka

Dugsiga sare waxaad ku heli kartaa kaalmada waxbarashada ee CSN ka. Deeqda waxbarashada waa 1050 karoon bishii, waxaana la bixiyaa 10 bilood, laga bilaabo sebteembar ilaa juuni. Ugu badnaan waxaad heli kartaa deeqda waxbarashada illaa teeramka guga ee aad buuxineyso 20 sano. Haddii aad u goyso iskuulka, markaas xaq uma yeelaneyso kaalmada waxbarashada. Markaasna waxaa dhici karta inaad u baahato inaad dib u bixiso lacag aad horey u heshay. Haddii kale kaalmada waxbarashada waa lacag aad u baahneyn inaad dib u bixiso.

Haddii uu qoyskaada kharash yar soo galo waxaa xitaa aad xaq u leedahay deeq lagu magacaabo kordhin lagu daray.

Intii aad 18 ka yar tahay waxaa helaya lacagta qofka mas'uulka kaa ah. Markii aad buuxiso 18 sano adiga ayaa helaya lacagta.

Si aad deeqda xaq ugu yeelato waa inaad buuxisaa shuruudaha qaarkood. Waxaad ka akhrin kartaa wixii dheeri ah oo middan ku saabsan bogga CSN ka.

Kaalmada waxbarashada

Haddaad sii wadaneyso waxbarashadaada teeramka gugu ka dib marka aad buuxineyso sanadka 21, waxaad ka codsan kartaa kaalmo waxbarasho CSN ka. Haddaad dhiganeyso jaamcad ama mac'had sare waad codsan kartaa xitaa haddii aad ka yartahay.

Kaalmada waxbarashada waa deeq iyo deyn. Deeqda waa lagu siiyey lakiin deynta waxaa qasab kugu ah inaad dib usoo celiso ayadoo ribo aysaaran tahay. Middaan waxey khuseysaa xitaa haddii aad iswiidhan ka guureyso. Markii aad codsaneyso waxaad dooraneysaa haddii aad rabtid inaad lacag inaad deensato iyo haddii kale. Waxaad bilaabeysaa inaad dib u bixiso ugu horeyn lix bilood ka dib markii kuugu danbeeysay aad qaadatay kaalmada waxbarashada.

Sid aad xaq ahaan u yeelato kaalmada waxbarashada waxaa qasab ah inaad biixiso shurood dhowr ah. Waxaad ka akhrin kartaa wixii faahfaahin ah ee arrintaas ku saabsan bogga CSN ka.

Kaalmada carruurta

Qofka adigoo kale ah oo aan weli 29 sano buuxsan, waxaad codsan karta bostadsbidrag. Kaalmada noocaan waxaad codsan karta haddii dalka Iswiidan aad degan tahay oona ka diiwan gashan tahay. Shuruudaha bostadsbidrag lagu helo iyo inte ay la eg tahay, waa hadba heerka kirada, inta qol u guriga ka kooban yahay iyo heerka daqligaaga. Go’aanka helida bostadsbidrag waxaa gaarta Försäkringskassan.

Lacagta-ardayda

Dugsiga sare waxaad ku heleysaa lacagta-ardayda. Waxaa ardayga la siiyaa 10 bilood, inta lagu jiro bisha luuliyo agoosto ma heleeysid lacagta ardayda. Lacagta ardayda waa 1050 karoon bishii. Waxaad heli kartaa lacagta ardayda laga bilabaa sadax bilood oo ku beegan kadib markii gaarto 16 sano ilaa xili dugsiyeedka guga sanadka aa buxineeyso 20 sano. Lacagta-ardayda loo ma baahno in la soo celsho. Waa in aad waqti buuxo wax ku dhigataa. In kale oo ku saabsan lacagta-ardayda ka akhriso bogga CSN. Haddii aad tahay muwaadin ajnabi ah waa in aad lacagta codsataa, CSN ayaa markaas firineeyso haddii aad xaq uu lee dahay lacagta ardayda.

Gunada-waxbarashada

Laga bilaaba xiliga dayrta aad gareeyso 20 sano waxaad codsan kartaa gunada waxbarashada. Gunada waxbarashada waa lacag aad heli karto marka aad wax baraneeyso. Gunada waxbarashada waxeey ka kooban tahay kaalmo iyo deeyn. Adiga ayaa dooraneeysid haddii aad dalbaneeyso kaalmada ama haddii aad deeyna rabto. In kale oo ku saabsan gunada waxbarashada ka akhriso boggaga CSN.

Lacag-qorsheyn

Haddii aad lacagtada qorsho uu yeesho, waxaa sii ogaaneeysa waxa lacagta kuugu filan tahay. Laga yaabaa lacagta in ee ku filnaaneeyso kaar-bas ama kaarka-jimicisiga, mobeelka laga yaaba la shaheeynta asxaabta iyo si aad xoogaa uu dhaqaleeysataa. Haddii aad og tahay inta lacag oo aad wax yaalo kala duwan galin karta iyo inta ku hareeyso waxaa markaas ka yaraaneeyso khatarta aad guli karto deeyn si khaldan.

Deeyn

Haddii deeyn la galo waa adkaan kartaa in laga baxo haddii aan lacag badan oo la isticmaalo la heeysan. Laakin lacag deeyn ah oo aan la iska bixin waxeey qofka uu keeni kartaa in uu san kireeysan karin guri markii hadhoow guriga ka guuraayo.

In qof la xakumo lacag magdhow, waxee dhalin yaro badan ku noqota jid geeyo deeyn ku dhicid. Deeynmaha dhalinyarada uu badan yihiin wiilala iyo gabdhoba waa deeymo la xariiro danbi. Deeymaha kale waa telefoon, ka adeegasho-internetka, deeynta gunnada waxbarashada iyo deeymo canshureed.

Dhaqaalahaada

Ung fakta ayaa ka akhrisan kartaa in kale oo ku saabsan dhaqaalahaada. Waxaa ka akhrisan kartaa kaarka bankiga, lacagta bisha, lacag-qorsheeynta iyo in kale oo badan.

Dhaqaalaha da’ yarta

In kale oo ku saasan dhaqaalaha gaarka ah ka akhriso boggaga dhaqaalaha gaarka ee da’yarta.

Dhaqaalaha gaarka ee da’yarta
Informationsverige.se waxuu ka dhaxeeya maamulada gobolada, waana bog leh warbixin-bulsho oo loogu tala galay dadka dalka ku cusub.
© Xuquuqda daabicidda 2016 Gobolka Västra Götalands län

Bogga informationsverige.se waxaan isticmaalnaa anagga cookies si aan kuu siino isticmaal wanaagsan. Adigoo horey u sii baaraya waxaad aqbalaysaa cookies

Faahfaahin dheeri oo ku saamsan cookies akhri