Habab kala duwan oo loo dego

Wadanka Iswiidhan waxaa jira siyaabo kala duwan ee loo dego. Waxaad gadan kartaa guri ku yaal dabaq. Waxaad kireysan kartaa ama gadan kartaa guri. Halkaan waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan siyaabaha kala duwan ee loo dego iyo sida guri loo raadsado. Halkaan waxaad kaloo ka heleysaa warbixin ku saabsan xuquuqdaada iyo waajibaadka oo muhiimka ah inaad ogaatid . leemankaan waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan siyaabaha kala duwan ee loo dego, sharciyada, qandaraas iyo waxyaabo kaloo badan.

Sidaan ayaad u raadineysaa guri

Hadaad raadineysid guri waxaa fiican inaad jidad badoo kala duwan u martid isku mar. Halkaan waxaad ka heleysaa talooyin ku tusaya sida aad u bilaabeysid. Bogga qeybtiisa hoose waxaad ka akhrisan kartaa siyaabaha kala duwan ee loo dego.

Guryaha la kireysto

Waa inaad iska diiwan galisaa shirkadaha kala duwan ee guryaha inaad guri raadis tahay. Waxeey badanaa leeyihiin bogg internet ah halkaasoo aad iska diiwaan galin kartid. Shirkadaha qaarkood waa inaad lacag bixisaa si aad isaga diiwaan galisid qaarkoodna waa lacag la'aan. Markaas kadib waxaad bilaabi kartaa inaad raadsatid guryaha bannaan. Waa muhiim inaad bogooda internetka aa si joogto ah u gashid si aad ula socotid hadii lasoo galiyay guryo cusub.

shirkadaha guryaha intooda badan waxeey leeyihiin saf loo galo guri raadiska. Markaad isku diiwaan galisid inaad guri raadis tahay waxaa  is otomaatig ah bood ugu heleysaa boos safafka guryaha. Markaad saf ku jirtid waxaad heleysaa hal dhibic maalin kasta oo aad ka diiwaan gashantahay shirkada. Fursada aad ku heleysid guri weey kordheeysaa markaad waqti dheer ku jirtid safka. Sharciyada weey kala duwan yihiin waxeeyna hadba ku xiran yihiin shirkadaha guryaha.

Degmooyin badan soo bandhigidda warbixintooda waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan shirkadaha guryaha iyo leeman kugu xiriirinaya degmooyinka bogagooda internetka.  Degmooyinka bogagooda internetka waxaad ka heleysaa shirkado guryo oo yar iyo weynba leh oo ku yaal nawaaxiga degmada.

Noqo sida ugu firfircoon ee macquulka ah

Hadii aad xataa guryo ka raadsatay shirkadaha guryaha weey fiican tahay hadaa meelo kale xataa ka raadsatid. Internetka waxaa jira meelo badan oo guryo la kireynayo lasoo dhigo waxaadna heli kartaa qandaraaska kkoowaad  ee guriga ama gacan labaad ayaa ku degi kartaa. Halkaas waxaa xataa ka heli kartaa dad raadinaya ineey qol ka kireeyaan guryahooda. Weey fiican tahay xataa inaad guryo ka raadsid joornaallada.

Waxaa jira shirkado guri oo yaryar oo aadan iska diiwaan galin laakiin waxeey leeyihiin webside yo aad ka eegi kartid hadeey hayaan guryo bannaan isla markaana aad raadsan kartid. Weey fiicantahay inaad xiiseyntaada tustid shirkadaha yaryar ee guryaha. Degmooyinka webside yadooda waxaad ka heli kartaa leeman kugu xiriirinaya qaar ka mid ah shirkadahaas. Waxaad xataa weydiin kartaa dad aad taqaanid guryaha eey degin yihiin shirkadaha leh kadibna waxaad la xiriireysaa shirkadahaas. Waxaad isla markaas u sheegi kartaa guri kireeyaha in saaxiibadaa eey degin yihiin guryihiisa.

Hadaad rabtid inaad degtid guri aad jeclaatay waxaad shirkada iska leh guriga ka fiirin kartaa jaranjarada hoose ee guriga. Shirkada waxeey meeshaas ku dhaaftay macluumaad xiriir oo lagula xiriiro qofka guriga dayactirkiisa mas'uulka ka ah.

Si kale oo guri lagu raadiyo waa inaad ogeysiis inaad guri doon tahay ku dhajisid meelaha warqadaha lagu dhejiyo ee agagaarka dukaamaha, maktabadaha, jaranjarooyinka guriyaha iyo meelaha kale ee warqadaha lagu dhejiyo.

Xuquuqda degganaanshaha aan xadka lahayn ee guryaha la badh-iibsado iyo guryaha caadiga ah

Hadaad rabtid inaad guryaha badh-iibsiga ama guryaha caadiga ah aad gadato waxaad la xiriirtaa dallaalada ka jira degmada. Waxaa internetka laga helaa shirkado badan oo gado guryaha kala duwan iyo dhulalka oo wadanka Iswiidhan oo dhan ah. Waxaa kaloo jira xayeeysiis lagu sameeyo joornaallada. Bogga lagu soo bandhigo warbixinnada degmooyinka waxaa ka heleysaa leeman kugu xiriirinaya degmada bogagooda internetka oo aad ka heleysid macluumaad ku saabsan guryaha iyo dhulalka beeca ah.  

Guryaha la kireysto

Degmada kastoo Iswiidhan ku taal waxeey leedahay shirkado guri ood guryo ka dalban kartid kana kireysan kartid. Ahirkadaha waxaa iska lahaan karo dadka caadiga ah ama degmada. Shirkad guri oo eey degmadu leedahay waxaa oo yaqaanaa shirkadaha guryaha ee sida guud looga faa'ideysto. Qofkii degan guri krio ah waxaa loo yaqaanaa guri kireyste. Markaas waxaad guriga ka kireysaneysaa qof ka ama shirkadda leh. Markeey guriga wax ka jabaan waxaa hagaajinaya shirkadda guriga iska leh. Guri kireystaha uma baahna inuu lacag bixiyo hadeey tusaale ahaan jabaan filinjeerka ama jikada cuntada lagu kariyo. Laakiin hadaad adiga sababtay dhaawaca adigaa bixinaya lacagta. Shirkada guriga iska leh ayaa kontorooleysa guriga inta aadan soo degin. Saas waxaa loo sameeyaa si aadan ubixin wax uu jabiyay guri kireysitihii kaa horeeyay adiga.

Waxaa jiraa qandaraasyo kala duwan markaad guri kireysaneysid. Hadaad qandaraas kowaad leedahay waxaad guriga deganaan kartaa inta aad dooneysid. Qandaraas labaad hadaad heysatid waxaa si gacan labaad ku meel gaarah uga kireysaneeysaa qofka heysto qandaraaska koowaad ee guriga.

Qandaraasyada suuqa madoow

Qandaraasyada suuqa madoow ee guryaha waa in lacag lagukala iibsadaa qandaraaska guriga. Ma u banaana guri kireeyaha iyo guri kireystaha ineey lacag ku qaataan gadashada qandaraaska kireynta. Qofkii raba inuu lacag kaaga gadaa waa dambiile waxaana lagu xukumi karaa xabsi.

Guri kireystaha xaq wuu u leeyahay inuu heshiiska guri kireynta ka baxo

Hadaad rabtid inaad gurigaada ka guurtid xaq waa u leedahay inaad heshiiska qandaraaska guriga ka baxdid. Markaad heshiiska qandaraaska ka baxdid waxaad sii bixineysaa kirada gurida waqti cayiman. Waqtigaas waxaa loo yaqaanaa waqtiga ogeysiinta qandaraas joojinta. Waqtiga ogeysiinta qandaraas joojinta caadi ahaan waa saddax bilood hadeeysan wax kale ku qorneyn qandaraaska. Waqtigaas waxuu bilaabanaa markaad ka baxdid heshiiska qandaraaska.

Guri laga kireeystaha xaq wuu u leeyahay inuu heshiiska guri kireynta ka baxo

Guri laga kireeystaha xaq wuu u leeyahay mararka qaar inuu heshiiska guri kireynta ka baxo. Taasina waxeey dhici kartaa haddii:

 • Hadii aad hal isbuuc wax ka badan aad la daahdid kirada
 • Ogolaansho la'aan hadaad qof kale ku wareejiso guriga
 • Aad u isticmaashid guriga wax aan aheyn waxa loogu tala galay, dambiyo iyo ganacsi weyn.
 • Hadaad sababtay inuu guriga yeesho cayayaan ama aad ka aamustid hadii aad guriga ku aragtay cayayaan ku faafaya.
 • Hadaad sabab la'aan u diido guri kireeyaha inuu guriga soo galo, si uu tusaale ahaan wax jabay u sameeyo
 • Aad dayacdid guriga ama aadan sameyn waxyaabaha ku yaalla heshiiska.

Kireynta gacan labaadka ah

In gacan labaad guri lagu kireeyo waa ka caadi Iswiishan. Waxeey taasi ka dhigantahay inaad guriga ka kireysatid qofka heysta qandaraaska koowaad. Waxaa kaloo gacan labaad kaga kireysan kartaa dadka guryaha eey iyagu leeyihiin heysta. Hadaad rabtid inaad guri gacan labaad ah degtid waa muhiin inaad kontorooshid in shirkada guriga eey ansixisay. Ku fikir inaad buuxisid kontoraad markaad markaad guri ku kireysaneeysid gacan labaad. Hadaan kontoraad ama qandaraas saxiixin waxaa guriga kaa bixin kara qofka heysta qandaraaska koowaad shuruudo la'aan. Qandaraaska xataa intaadan saxiixin waa muhiim inaad ogaatid xuquuqdaada iyo waajibaadkaada.

La degene

Waad kireysan kartaa qol ku dhex yaal guri uu qof kale degan yahay. Waxaad la degantaahy qofka qandaraaska guriga haaysto. Taas ayaan la dhahaa la degeni. Shuruuc iyo waqti qandaraas joojin ayaa jira markaad la degene tahay xataa. Sidaad darteed xasuusnoow inaad qandaraas la qortid qofka aad qolka ka kireysaneysid.

Guryaha badh-iibsiga

Xuquuqda degganaanshaha aan xadka lahayn ee guryaha la badh-iibsado waa guri eey qasab tahay inaad dhiibtid lacagta qiimihiisa tahay qeyb ka mid ah. Waxeey taasi ka dhigantahay inaad qeyb ka gadaneysid jaaliyada iska leh guriga. Waxaad markaas xubin ka noqoneeysaa jaaliyadaas waadna isticmaaleeysaa guriga.  Markaad degentahay guri badh-iibsi ah waxaad bil kasta lacag khidmad ah siineysaa jaaliyada. Hadaad lacag soo deynsatay markaad guriga gadaneysay waa inaad bangiga siisaa lacagta dulsaarka/ribada iyo qeybqeyb u bixinta lacagta guriga. Degmada waxeey leedahay dallaalyaal iyo shirkado ku tusinaya guryaha iibka ah. Degmooyinka bogagooda internetka waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan shirkadaha guryaah ee ka dhisan degmada. Adiga kaligaa xataa waxaa guryaha iyo dhulalka beeca ah ka raadin kartaa internetka.

Guri

Iswiidhan guri waad ka gadan kartaa waadnka ka kireysan kartaa. Qiimaha guryaha la gato waxaa u dhaxeeyo fargi weyn waxeeyna ku xirantahay hadaad magaalo weyn ama magaalo yar ka gadaneysid. Degmada waxeey leedahay dallaalyaal iyo shirkado ku tusinaya guryaha iibka ah. Waxaad hadaad rabtid gadan kartaa dhul aad ka dhisna kartid gur kaada ah. Bogga lagu soo bandhigo warbixinnada degmooyinka waxaa ka heleysaa leeman kugu xiriirinaya degmooyinka bogagooda internetka oo aad ka heleysid macluumaad ku saabsan guryaha iyo dhulalka beeca ah. Adiga xataa internetka ayaa ka raadin kartaa guryaha iyo dhulalka iibka ah.

​Cawinaadda deggaanka

Qofkaaga sharciga helaya, deggenna xerro-qaxooti oo ay leedahay hey'adda socdaalka waxaad heli kartaa caawinaad ah in lagugu wareejiyo degmo.

In lagugu wareejiyo degmo, waxey la macno tahay, in degmada la dooray ay mas'uul ka tahay in ay adiga kuu habeeyso deggaan. Dejjintu waxey khuseysaa adiga iyo xubnaha qoyskaaga oo aad la degentahay xerada-qaxootiga.

Markaad hesho sharciga degenaashaha waxaa laguugu yeerayaa wada hadal. Wadahadalkaas waxaa lagu weydiinayaa haddaad rabto in lagaa caawino degaanka ama haddii aad adiga keligaa heli karto.

Adiga waxaad xaq u leedahay in laguu dalbo degmo. Haddaad diido degmadii laguu dalbo markaas waxaa qasab ah in aad keligaa xallisato deggaankaada.

Degmooyinka oo dhan markii loo soo wareejiyo dadka soo galootigaa ee cusub waxey ku qasbanyhiin in ay qaabilaan oo ayna deggaan siiyaan.

Warbixin dheeri ah waxaad ka heleysaa hey'adda socdaalka

​Ku noolanshada Iswiidhan

Filimka ku saabsan ku noolanshada degmo yare!

​Qofka kasta xaq waxuu u leeyahay guri

Iswiidhan Qofka kasta xaq waxuu u leeyahay guri. Waa mamnuuc midabtakoorka dhinaca guri raadiska sababna looga dhigo:

 • qofka meesha uu kasoo jeedo
 • diinta uu leeyahay
 • cuuriyaannimo
 • jinsigiisa
 • jinsiga qofka
 • lab ama dhedig qofka kuu yahay
 • da'da

Haddaad dareemeyso adiga in lagu cunsirayadeeyey waxaad la xariiri kartaa hagaha-iibsiga, xafiiska ka hortaga cunsirinimada ama Diskriminerings-ombudsmannen, DO:

Wakiilka takooridda

​Diiwaangelinta Dadka

Dadka iswiidhan deggan oo dhan waa la diiwaan geliyaa. Waxaana lagu qoraa halkaas kuwa degen iswiidhan iyo halka ay deggen yihiin.

Xuquuq iyo waajibaad badan oo aad leedahay waxey ku xiran yihiin in aad diiwaangashan tahay.

Xuquuqda kaalmada caruurta iyo kaalmada degaanka waxey ku xiranyihiin in aad diiwaan gashantahay. Meesha aad canshuurta ka bixinayso iyo aad ka codeynayso waxey kaloo ku xiran tahay meesha aad ka diwaangashan tahay. 

Informationsverige.se waxuu ka dhaxeeya maamulada gobolada, waana bog leh warbixin-bulsho oo loogu tala galay dadka dalka ku cusub.
© Xuquuqda daabicidda 2016 Gobolka Västra Götalands län

Bogga informationsverige.se waxaan isticmaalnaa anagga cookies si aan kuu siino isticmaal wanaagsan. Adigoo horey u sii baaraya waxaad aqbalaysaa cookies

Faahfaahin dheeri oo ku saamsan cookies akhri