Arbete och försörjning

Här finns mer information om hur du söker arbete. Hur du startar eget företag och information om anställningsavtal.

Det finns två olika typer av anställning:

 • tillsvidareanställning, betyder att du har en fast anställning. Anställningen har inte något slutdatum.
 • tidsbegränsad anställning, betyder att det en anställning under begränsad tid.

Att söka arbete

Du kan söka arbete på många olika sätt.

 • Du kan gå till Arbetsförmedlingen och söka arbete genom deras annonser om lediga jobb.
 • Du kan kontakta bemanningsföretag och rekryteringsföretag. Ett bemanningsföretag hyr ut personal till olika företag. Ett rekryteringsföretag hittar personer åt ett företag som vill anställa ny personal.
 • Du kan svara på annonser i dagstidningar eller på Internet.
 • Du kan själv ta kontakt med en arbetsgivare.
 • Du kan fråga människor som du känner.

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som finns i hela landet. Arbetsförmedlingen berättar hur du kan söka arbete. Du kan få information om olika yrken och utbildningar och du får veta hur du skriver en ansökan.  

Arbetsförmedlingen lägger ut annonser om lediga jobb på sin webbsida. Du kan hitta lediga jobb i Platsbanken på Arbetsförmedlingens webbsida, www.arbetsformedlingen.se 

 
När du har fått uppehållstillstånd är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Då har du chans att komma in på något av deras program. Du måste själv gå till ett av Arbetsförmedlingens kontor för att skriva in dig.

Anställningsavtal 

När du får ett arbete ska du skriva under ett anställningsavtal eller ett anställningskontrakt. I anställningsavtalet eller anställningskontraktet ska det stå 

 • namn och personnummer
 • arbetsplats
 • datum när anställningen börjar
 • arbetsuppgifter och titel
 • vilken slags anställning du har
 • uppsägningstid, alltså tiden från den dag då du får veta att du måste sluta arbetet och fram till den dag då arbetet slutar
 • lön
 • hur mycket betald semester du har rätt till.

Om du blir sjuk eller skadad och inte kan arbeta

Sjukpenning är pengar du kan få om du inte kan arbeta för att du är sjuk eller råkat ut för en skada. Den första dagen du är sjuk är en karensdag. Det betyder att du inte får någon lön den dagen. Från och med den andra dagen du är sjuk får du 80 procent av din lön. De första 14 dagarna som du är sjuk betalas pengarna av din arbetsgivare, om du är anställd.

Om du är hemma från ditt jobb mer än 14 dagar ska arbetsgivaren anmäla det till Försäkringskassan. Försäkringskassan tar beslut om du ska få sjukpenning. För att Försäkringskassan ska kunna ta beslut om sjukpenning behöver du intyg från din läkare, som förklarar varför du inte kan arbeta.

Du kan även få ersättning från Försäkringskassan om du är arbetslös, egenföretagare eller föräldraledig och blir sjuk eller skadad och förlorar ersättning. Du måste själv anmäla dig till Försäkringskassan första dagen.

Läs mer om vad som gäller för dig på Försäkringskassans hemsida eller se ungefär hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk i e-tjänsten Ersättningskollen

Arbete och barn

Föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen gör att föräldrar kan vara lediga från arbetet för att ta hand om sitt barn. Föräldrapenning är den ekonomiska hjälp som föräldern får för att vara hemma med sitt barn den första tiden. Du kan få föräldrapenning i 480 dagar. Pappan till ett nyfött barn har rätt till tio dagar med tillfällig föräldrapenning.

Vid gemensam vårdnad har ni som är föräldrar rätt till 240 dagar var med föräldrapenning. Av dessa är 60 dagar reserverade för var och en.

Barnomsorg

Barnomsorg kallas de ställen där barn kan vara de dagar som föräldrarna arbetar eller studerar, till exempel på förskola, familjedaghem och fritidshem. När föräldrarna arbetar eller studerar har barnet rätt till barnomsorg. Föräldrar som söker arbete eller är föräldralediga med ett annat barn kan ha rätt till barnomsorg. Barnomsorgen sköts av kommunen, men det finns också privat barnomsorg. Barn mellan ett och fem år har rätt att gå i förskola eller familjedaghem. Om du är arbetssökande eller föräldraledig med barnets yngre syskon har barnet rätt till barnomsorg ungefär tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Ta kontakt med din kommun för att få veta mer om barnomsorgen där du bor.

Om ditt barn är sjukt

Du kan också få föräldrapenning om ditt barn är sjukt. Det kallas tillfällig föräldrapenning eller vård av barn, VAB. Då får du 80 procent av din lön. Du kan ta ut högst 120 dagar per år.

  

Tips från arbetsgivare!

Se uppgiften att söka jobb som ett arbete. Lägg minst 4-6 timmar per dag på att söka arbete, skicka CV och följa upp genom samtal.

Tips från arbetsgivare!

Ge aldrig upp!

Tips från arbetsgivare!

Lyft fram dig själv. Våga stå för att du kan något, berätta det och var stolt!

Tips från arbetsgivare!

Uppdatera din CV hos både arbetsförmedlingen och Monster kontinuerligt. Då hamnar du högt i sökrankingen. Använd både svenska och engelska titlar för att få bättre träffbild.

Tips från arbetsgivare!

Var tydlig med var du ser dig själv i din nästa roll. Var öppen med vad du gjort och vad du har för framtidsvisioner.

Tips från arbetsgivare!

Dra nytta av dina tidigare erfarenheter. Allt du gjort tidigare har gjort dig en erfarenhet rikare.

Tips från arbetsgivare!

Ta initiativ! Läs på om företaget/tjänsten du söker. Var proaktiv och uppsökande.

Tips från arbetsgivare!

Var positiv och glad, bjud på dig själv! Ett välvårdat yttre samt att komma i tid ger alltid pluspoäng.

Tips från arbetsgivare!

Ta personlig kontakt, be om att få tid för ett samtal. Ta själv kontakt med arbetsgivaren. Be inte någon vän ringa upp i ditt ställe.

Tips från arbetsgivare!

Enkel dokumentation och en enkel presentation som inte tar för mycket tid.

Tips från arbetsgivare!

Lär dig svenska så att du kan genomföra ett samtal vid fika/middagsbordet.

Tips från arbetsgivare!

Tag kontakt med arbetsförmedlingen och se till att få en jobbcoach.

Tips från arbetsgivare!

Gör praktik för att visa vad du kan och för att träna språket och få nya kontakter.

Tips från arbetsgivare!

Vistas i nya miljöer där du möter nya människor som har kontakter.

Tips från arbetsgivare!

Prata, prata, prata med alla på de språk du kan och berätta att du söker jobb.

Tips från arbetsgivare!

Svenska, svenska återigen svenska! Lär dig svenska språket.

Tips från arbetsgivare!

Lyssna, ta åt dig råd och använd dem. Det märks!

​Etablering av nyanlända flyktingar

De finns vissa särskilda rättigheter som gäller för dig som har fyllt 20 år (men ännu inte är 65 år) och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Då har du till exempel rätt till en etableringsplan och etableringsersättning. Om du har fyllt 18 år (men inte 20 år) och saknar föräldrar i Sverige har du också rätt till hjälp. En nyanländ person är en flykting eller invandrare som är ny i Sverige.

​Föräldraförsäkring

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Försäkringskassan

Du som har en varaktig sjukdom eller en funktionsvariation

Mer information om den hjälp du kan få.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies