Beskriv din kompetens

För att du ska få vägledning till den utbildning och det arbete som är rätt för dig är det viktigt att du får möjlighet att visa vad du har gjort tidigare. Genom att din kunskap, kompetens och tidigare erfarenheter värderas i Sverige kan du få behörighet till exempelvis en utbildning eller ett yrke. Att värdera kompetens kallas för validering. Genom att du får din kompetens validerad blir det lättare för dig att planera nästa steg på din väg till arbete i Sverige.​

Självskatta din kompetens

Ett sätt att beskriva vad du kan inom ett yrke och vilka arbetsuppgifter du har haft är självskattning. Arbetsförmedlingen har ett antal självskattningsformulär där du själv bedömer dina kunskaper och erfarenheter inom ett yrkesområde. Med hjälp av dina svar får du en bild av hur du kan använda dina erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden. Självskattningen kan också fungera som ett underlag i en dialog med en arbetsförmedlare eller studie- och yrkesvägledare. Du kan göra självskattningen innan du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Självskattningsformulären finns på 12 olika språk och för närmare tjugo olika branscher. Du hittar dem här.

Olika former av praktik kan öppna dörrar

Genom att du gör en praktik på en arbetsplats kan du få mer kunskap om ett yrke, få arbetslivserfarenhet eller bygga på din tidigare yrkeskompetens.

Det finns flera olika typer av praktik. Du kan till exempel göra praktik för att du behöver få veta mer om ett särskilt yrke eller för att du behöver lära dig nya arbetsmoment.  Ett annat syfte kan vara att få träna svenska på en arbetsplats, prova på ett yrke efter en längre tids frånvaro eller att visa sin arbetsförmåga. Sist men inte minst kan en praktikplats innebära att du får referenser från en arbetsgivare i Sverige.

Prata med din arbetsförmedlare om vilken form av praktik som kan vara aktuell för dig. Vill du veta mer om praktik kan du läsa mer här.

Gör en yrkeskompetensbedömning

Efter att Arbetsförmedlingen gjort en kartläggning av din bakgrund, dina erfarenheter och önskemål kan du få möjlighet att göra en yrkeskompetensbedömning vilket innebär att du visar upp dina kunskaper och får dem bedömda på en arbetsplats.

Genom en yrkeskompetensbedömning kan du få veta vad du behöver få mer kunskap om och erfarenhet av för att du ska kunna fortsätta arbeta inom ditt yrke. Efter en yrkeskompetensbedömning kan det visa sig att du behöver praktisera eller gå en utbildning för att komplettera dina erfarenheter med det som efterfrågas inom ditt yrke.

En yrkeskompetensbedömning kan pågå upp till tre veckor och görs på en arbetsplats. På arbetsplatsen får du en handledare som ger stöd och utvärderar hur du genomför de olika arbetsmomenten.

En yrkeskompetensbedömning vänder sig till dig som har ingen eller begränsad erfarenhet av svensk arbetsmarknad. Kontakta din lokala arbetsförmedling för få att veta mer eller läs mer här.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies