Eget företag

​Både du som är asylsökande och nyanländ kan starta företag i Sverige.

För dig som är asylsökande

Du kan starta företag medan asylprövningen pågår. Börja med att ansöka om att bli godkänd för F-skatt hos Skatteverket. F-skatt betalas av dig som driver eget företag. När du blivit godkänd för F-skatt får du ett samordningsnummer av Skatteverket. Samordningsnumret är till för dig som saknar personnummer och behövs för att du som asylsökande ska kunna starta företag i Sverige.

Innan du bestämmer dig för att starta företag, tänk på att asylsökande företagare inte kan byta spår om din ansökan om asyl avslås. Asylsökande som har varit anställda i fyra månader och har ett löfte om minst 12 månaders fortsatt anställning kan däremot efter ett avslag byta spår och söka arbetstillstånd.

För dig som har tillfälligt uppehållstillstånd

Om du kan försörja dig på ditt företag när ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Tänk på att det kan vara svårare för myndigheterna att bedöma om du kan försörja dig som egenföretagare än om du är anställd.

För att få permanent uppehållstillstånd ska du:

  • visa att du har god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag
  • visa att du har relevant kunskap i svenska och/eller engelska
  • styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av företaget
  • visa att du kan försörja dig nu och att det finns tillräckligt kapital för att driva ditt företag och försörja dig i minst två år framåt. Du kan räkna samman inkomsten från flera anställningar och ditt eget företag.

Mer hjälp

Det behövs kunskap om administration och ekonomi för att kunna starta eget företag i Sverige. Om du vill starta eget företag kan du få hjälp och råd från till exempel ALMI och Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

Du kan i vissa fall få stöd och hjälp från arbetsförmedlingen när du startar eget företag. Programmet kallas "Stöd till start av näringsverksamhet". Arbetsförmedlingen vill se din affärsidé och affärsplan för att bedöma dina förutsättningar att lyckas med ditt företag. Prata med din arbetsförmedlare om det kan vara aktuellt för dig att delta.

Du kan få hjälp med:

  • Praktik inom det yrke/bransch du tänker starta företag
  • Utbildning med tolk om de regler som gäller för företagare om skatter, bokföring och tillstånd för olika branscher
  • Mentorsstöd och enskild rådgivning på ditt hemspråk
  • Vägledning till olika kontakter och nätverk i olika branscher
  • Uppföljning av hur det går i ditt företag på ditt hemspråk.  

Rådgivare

Det kan vara bra att ta hjälp av en rådgivare inför företagsstarten. IFS rådgivningscentrum hjälper speciellt dig som inte är född i Sverige att starta företag. De har kostnadsfri rådgivning på flera språk och finns på flera orter i landet.

Du hittar mer information på ifs.a.se

Verksamt.se

Det finns mycket information om att starta eget företag på Internet, till exempel på www.verksamt.se, en webbplats med information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag.

Starta företag i Sverige

I foldern Starta företag i Sverige kan du läsa om vad som gäller för dig som är asylsökande eller nyanländ och vill starta företag i Sverige.

Ladda ner foldern

​Starta företag utan pengar

I boken Starta företag utan pengar kan du läsa om andra som startat företag och få tips och råd. Boken finns på svenska, engelska, persiska och arabiska.

Ladda ner boken

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies