Från asyl till arbete

​​​Här kan du se hur processen går till från det att du söker asyl i Sverige till det att du har fått ett arbete. Självklart får du söka arbete direkt och behöver inte vänta på att få komma på etableringssamtal. För alla delar i processen har du själv ansvar för att det ska bli som du vill ha det och att det blir så bra som möjligt.

nsöka om asyl
Beslut om asyl och uppehållstillstånd
Bedömning och kartläggning - etableringssamtal
Utbilda sig och praktisera
Samhällsorientering
Svenska för invandrare (SFI)
Söka arbete
Arbete eller fortsatt utbildning
 
 

Ansöka om asyl

När du kommer som flykting till Sverige ska du ansöka om asyl. Man ansöker om asyl hos Migrationsverket. Under tiden du väntar på ett besked kan du bo hos släktingar eller vänner du har i Sverige. Om du inte kan ordna boende själv får du hjälp av Migrationsverket.

Beslut om asyl och uppehållstillstånd

När ett beslut är taget blir du kallad till Migrationsverket för ett utskrivningssamtal. Om du fått avslag på din ansökan ska du lämna Sverige. Du kan överklaga ett avslag. Om du har fått din ansökan godkänd får du ett uppehållstillstånd i Sverige och ska genast arbeta för att etablera dig i samhället och på arbetsmarknaden. Det första du bör göra är att gå till Skatteverket för att folkbokföra dig och få dina 4 sista siffror i ditt personnummer. Nästan ingenting fungerar i Sverige utan personnummer.

Bedömning och kartläggning - etableringssamtal

För att du ska komma i arbete så snart som möjligt ska du besöka Arbetsförmedlingen när du kommit till Sverige och har fått ditt uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen ska stödja dig med etableringsinsatser som leder dig på vägen till jobb. Hos Arbetsförmedlingen talar du med en så kallad handläggare i etableringssamtal. Samtalen ska leda fram till en etableringsplan som ni gemensamt kommit överens om. I planen står beskrivet vad du ska göra för att så snart som möjligt kunna få ett jobb som passar din kompetens. När du är nyanländ flykting eller har fått uppehållstillstånd som anhörig till en person som fått asyl de närmaste två åren har du rätt att få etableringsersättning om du följer din etableringsplan. Ersättningen beslutas av Arbetsförmedlingen men betalas ut av Försäkringskassan. När du kommer till Arbetsförmedlingen för ditt etableringssamtal kommer du få hjälp att fylla i de blanketter som måste lämnas in till Försäkringskassan. Läs mer om etableringen på Arbetsförmedlingens hemsida. Du kan också läsa mer om etableringsersättningen på Försäkringskassans hemsida.

Utbilda sig och praktisera

I din etableringsplan kan det finnas aktiviteter för att du ska kunna använda de kunskaper du har med dig, det du har arbetat med eller studerat tidigare. Till exempel kan du få praktisera hos en arbetsgivare med de arbetsuppgifter du gjort i ditt hemland för att lära dig de svenska ord som är speciella för ditt yrke. Du kan också få komplettera din tidigare utbildning om den inte riktigt stämmer med den svenska utbildningen som är motsvarande. De här aktiviteterna kommer ni överens om i etableringsplanen.

Samhällsorientering

Sverige har bestämt att nyanlända flyktingar har rätt att få undervisning i samhällsorientering, det vill säga lära sig mer om det svenska samhället tillsammans med andra. Det är kommunen som är ansvarig för samhällsorienteringen. Det bästa är om det finns kurser på ditt modersmål så du kan diskutera med andra det ni går igenom i undervisningen. Du kan också hitta olika deltagarmaterial på Internet. I den här portalen ligger det under fliken Samhälle. Där kan du också hitta länkar till andra sidor med samhällsorientering.

Svenska för invandrare (SFI)

När du kommer som nyanländ är det viktigt att du så snabbt som möjligt lär dig svenska. Det är nyckeln för att du snabbt ska kunna etablera dig i samhället. SFI är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Det är kommunen som har ansvar för att det finns Sfi. Sfi undervisningen kan vara inriktad mot olika yrken. Undervisningen sker i olika steg och när du klarat av ett steg kan du gå vidare till nästa. Det finns fyra kurser A, B, C och D. Du kan börja på SFI under hela läsåret och du följer en individuell studieplan. Skolverket ansvarar för kursplanen för Sfi. Sfi i din kommun.

Söka arbete

Det finns många sätt att söka arbete på. Det är alltid en god idé att ha ett så kallat CV när man ska skicka in sin ansökan. Där skriver du vad du har för utbildningar och vad du arbetat med tidigare. Ofta får man jobb genom kontakter, personer man känner eller personer som dina vänner känner. Du kanske inte har så många kontakter när du precis kommit till Sverige, då kan det vara bra att praktisera och visa vad man kan. Man kan söka jobb på arbetsförmedlingens platsbank och man kan anmäla sitt intresse till olika rekryteringsföretag. De arbetar med att hitta rätt person till rätt arbete.

Arbete eller fortsatt utbildning

Etableringsplanens aktiviteter ska bedrivas på heltid och pågår under maximalt 24 månader. Efter det är det meningen att du ska vara i arbete eller eventuellt studera vidare.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies