Jurister

​Jurist är ett reglerat yrke i Sverige. Det innebär att en jurist med utländsk examen som vill arbeta på samma villkor som någon med en svensk examen måste få en sådan. För vissa yrkesgrupper såsom domare, advokat och åklagare är en svensk examen ett krav. Juristexamen i Sverige motsvarar fyra och ett halvt års heltidsstudier.

​Bedömning av utländsk utbildning

En bedömning av utländsk utbildning görs av Universitets- och högskolerådet.

För att få din utländska utbildning bedömd behöver du göra en ansökan och skicka in dina dokument (handlingar) till UHR. På utbildningsbedomning.uhr.se finns en digital webbansökan där du kan göra en ansökan och ladda upp dina dokument, gärna i färg.

Du behöver dessutom skicka in flera olika h​andlingar. Dokument som är utfärdade eller översatta till något av de nordiska språken, engelska, tyska, franska eller spanska behöver inte översättas. Övriga ska översättas av en auktoriserad översättare. Arbetsförmedlingen kan många fall hjälpa till med översättningar.

Läs mer om hur en bedömning går till på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Kompletterande utbildning

För utländska jurister som vill ha en kompletterande utbildning finns tre alternativ.

Svensk juristexamen

Om man vill ha en svensk juristexamen får man söka in till någon av juristutbildningarna i Sverige. För närvarande erbjuds juristutbildningen på sex universitet i Sverige. Dessa är Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeås universitet samt Örebro universitet. Blir man antagen till programmet får man sedan begära att den utländska utbildningen tillgodoräknas. I regel krävs sedan studier i Sverige i tre till tre och ett halvt år.

Kompletterande utbildning

Kompletterande utbildning ges på universitet och högskolor i Sverige. De berättigar till studiemedel och är 1-2 år långa. 

Korta vägen

Ett alternativ som inte leder till juristexamen men som kan förbättra dina möjligheter att få ett arbete inom ditt yrke är arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies