Utbilda dig

För att få ett arbete i Sverige krävs det ofta en utbildning på minst gymnasienivå. Saknar du gymnasie- eller grundskolekompetens finns det möjlighet att läsa dessa utbildningar.

 

På den här sidan kan du läsa om olika utbildningar och via utbildningsinfo.se kan du söka efter utbildningar utifrån dina intressen. På Omsvenskaskolan.se kan du läsa mer om hur det svenska skolsystemet fungerar. Sidan finns översatt till flera olika språk.

Bidrag och lån från CSN

De flesta utbildningar i Sverige är avgiftsfria och finansieras av svenska skattemedel. Eftersom du oftast inte har en inkomst när du studerar kan du söka bidrag och lån från CSN, Centrala studiestödsnämnden. Du kan du söka bidrag och lån för de flesta utbildningsformerna.

För att ha rätt till bidrag och lån från CSN måste du uppfylla vissa krav, till exempel att du är i rätt ålder. Det kan du läsa mer om på www.csn.se. Som utländsk medborgare måste du också uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Du har vanligtvis rätt till bidrag och lån från CSN om du har permanent uppehållstillstånd (PUT). Det har du också om du har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket för att du är flykting, skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Detta gäller även om ditt tillstånd är tidsbegränsat.

Om du är asylsökande och aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till bidrag och lån för studier från CSN. Mer information finns på CSN:s hemsida, www.csn.se.

Studievägledning

Om du är osäker på vad du behöver studera eller vill arbeta med kan du vända dig till en studie- och yrkesvägledare i din kommun. Kontakta din kommun eller besök studera.nu för att veta mer.

Kommunal vuxenutbildning - Komvux

Du som inte har gått grundskola eller gymnasium har rätt att läsa på Komvux, kommunal vuxenutbildning. Studier på Komvux kan ge dig grundläggande behörighet till universitet och högskola.När du läser på Komvux kan du söka bidrag och lån från CSN.

Kontakta gärna din kommun eller läs mer här för att få veta mer.

Folkhögskola

Folkhögskola är en utbildningsform för vuxna över 18 år där du kan läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå.

Det finns olika typer av kurser som ges på folkhögskolor:

  • Allmänna kurser som du kan läsa på gymnasie- eller i vissa fall grundskolenivå.
  • Särskilda kurser inriktade mot ett speciellt ämne eller yrke.

Studier på folkhögskola kan ge dig grundläggande behörighet till universitet och högskola. När du läser på folkhögskolan kan du söka bidrag och lån från CSN. Vissa folkhögskolor erbjuder också boende medan du studerar.

Utbildningar och kurser som du kan läsa på folkhögskolor hittar du här.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på eftergymnasial nivå. Syftet med utbildningarna är att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och de drivs i nära samarbete med arbetslivet.

De flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvar teori med praktik ute på en arbetsplats. På så sätt lär du dig mer om ditt yrke. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som kan underlätta för dig i ditt arbetssökande.

Vissa utbildningar inom yrkeshögskolan erbjuder svenska med yrkesinriktning som extra stöd för dig som inte har svenska som första språk. Vill du veta mera om vilka yrkeshögskoleutbildningar som finns kan du läsa här eller kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan.

För att läsa en yrkeshögskoleutbildning behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Om du inte uppfyller kraven på behörighet kan anordnaren i vissa fall göra ett undantag om de bedömer att du kommer att kunna klara utbildningen och kan arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till skolan direkt för att ta reda på om denna möjlighet finns för den utbildning du är intresserad av.

Du kan vanligtvis söka studiemedel från CSN för en utbildning på yrkeshögskola, med vissa undantag.

Högskole- och universitetsstudier

I Sverige finns det både högskolor och universitet. Skillnaden mellan dem är att ett universitet måste ha forskarutbildning vilket inte krävs på högskolan. Utbildningar på högskolor och universitet ger samma poäng och examen.

På universitet och högskola kan du antingen läsa ett helt utbildningsprogram eller enskilda kurser.  För att till exempel få examen som läkare, socionom, jurist eller civilingenjör måste du följa det utbildningsprogram som finns. Om du läser separata kurser väljer du själv dina kurser och i vilken ordning du vill läsa dem. Om du vill veta mer om vilka kurser och utbildningar som universitet och högskolor i Sverige erbjuder kan du gå in på studera.nu som finns översatt på flera olika språk.

När du studerar på universitet eller högskola kan du söka studiemedel från CSN, Centrala studiestödsnämnden.

För att söka till universitet eller högskola behövs grundläggande behörighet. Det får du om du har en avslutad gymnasieutbildning som innehåller ämnena svenska, engelska och matematik. Om du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning kan du ansöka om bedömning för att se om du har grundläggande behörighet. Bedömningen kan också visa vad du behöver komplettera med för att studera vidare på högre nivå. Bedömningen görs av Universitets- och högskolerådet.

Kompletteringsutbildningar

En kompletteringsutbildning är yrkesinriktad och utformas utifrån individuella behov. Syftet är att komplettera din tidigare yrkeserfarenhet för att den ska matcha de krav som ställs på den svenska arbetsmarknaden.

En kompletteringsutbildning kan till exempel vara en arbetsmarknadsutbildning som du kan läsa via Arbetsförmedlingen. För att få läsa en sådan utbildning krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Kontakta din lokala arbetsförmedling för mer information.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies