Utbildning

Under den här rubriken får du bland annat veta mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns, om validering av kompetens och om hur du kan lära dig svenska.


Deltagare i Samhällsorientering
Foto: Mikael Jönsson

Svenska för invandrare - sfi 

Sfi är en grundutbildning i svenska språket för vuxna över 16 år, som är bosatta i Sverige men inte har grundläggande kunskaper i svenska. Du kan läsa sfi på heltid eller deltid. Utbildningen är gratis. Du får låna böcker till utbildningen på skolan där du läser. Kontakta kommunen för att få veta mer om sfi i din kommun.

Kommunal vuxenutbildning - Komvux

Komvux är en skola där vuxna kan läsa samma saker som i grundskolan och gymnasiet. Du som inte har gått grundskola eller gymnasium, eller saknar betyg, examen eller slutbetyg därifrån, har rätt att läsa på komvux. Om du läser klart gymnasiet på komvux kan du söka vidare till högskola och universitet. Att studera på komvux är gratis, men du får själv betala böcker och andra papper som behövs.

Yrkesutbildningar

En yrkesutbildning är ett alternativ till att läsa en längre utbildning på högskola och universitet. Under utbildningen har eleverna mycket kontakt med företag genom praktik. Det ska göra det lättare att få arbete efter utbildningen. Vill du veta vilka yrkesutbildningar som finns kan du söka efter utbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Universitet och högskola

Utbildningar på högskolor och universitet ger samma poäng och examen. Det finns minst en högskola eller universitet i varje län.

Utbildningsprogram eller separata kurser

Ett utbildningsprogram innehåller flera kurser som sedan leder till en examen. Att ta examen betyder att man har klarat alla prov och är färdig med en utbildning. Du måste läsa de flesta kurserna i ett utbildningsprogram. Men det finns vissa kurser som du kan välja själv. För att få till exempel examen som läkare, socionom, jurist eller civilingenjör måste du följa det utbildningsprogram som finns.

Om du läser separata kurser väljer du själv dina kurser och i vilken ordning du vill läsa dem. Du som studerar på heltid läser 60 högskolepoäng per år.

Folkhögskolor

En folkhögskola är en skola för vuxna elever. Där läser du kurser på grundskole- och gymnasienivå. På många folkhögskolor kan du också bo medan du studerar på skolan. På en folkhögskola kan du läsa olika slags kurser:

  • Allmänna kurser kan du läsa istället för gymnasiet och ibland grundskolan. Du kan läsa ett till fyra år beroende på tidigare utbildning. Här läser du i lugnare tempo än på komvux.
  • Särskilda kurser är kurser inriktade mot ett speciellt ämne. Du kan till exempel studera musik eller konst. Du kan också lära dig ett särskilt yrke som till exempel fritidsledare eller behandlingsassistent.
  • Svenska för invandrare. Folkhögskolor kan också ha kurser i sfi.
  • Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända i bland annat svenska, samt samhällsorientering och arbetsförberedande delar. Läs mer om etableringskurser hos Folkbildningsrådet.
  • Folkhögskolespåret är en möjlighet för dig som är ensamkommande ungdom mellan 17 – 21 år att få studera på folkhögskola. Här läser du gymnasiekurser. Här kan du börja även om du saknar några grundskoleämnen. Läs mer på www.folkhogskolesparet.se

Varje folkhögskola bestämmer vem som kan läsa på skolan. Folkhögskolorna har ett eget betygssystem. Studier på folkhögskola kan ge dig något som kallas grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det betyder att du har de kunskaper du behöver för att kunna läsa på universitet och högskola.  

Har du råd att studera? - Studiestöd

Att studera i Sverige kostar vanligtvis ingenting. Men du kan söka bidrag och förmånliga lån från CSN för att klara dina kostnader under studierna. Om du har vårdnaden om barn kan du få mer bidrag.

När du studerar som vuxen kan du söka studiemedel. Det består av både bidrag och studielån, men du kan välja att söka bara bidraget om du inte vill låna pengar. Lånet börjar du betala tillbaka tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Du får även betala en ränta på lånet. Du måste betala tillbaka även om du flyttar från Sverige.

Det finns också ett bidrag som heter studiestartsstöd. Det kan du ha rätt till om du är arbetslös, har en kort tidigare utbildning och ska studera på grundskole- eller gymnasienivå på komvux eller folkhögskola. Din hemkommun kan berätta mer om det.

För att ha rätt till studiemedel eller studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav, till exempel att du är i rätt ålder. Det kan du läsa mer om på www.csn.se. Som utländsk medborgare måste du också uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Du har rätt till svenskt studiestöd om du har permanent uppehållstillstånd (PUT). Det har du vanligtvis också om du har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket för att du är flykting, skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Detta gäller även om ditt tillstånd är tidsbegränsat. Du måste också uppfylla övriga villkor för att få studiemedel, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiemedel.

Om du är asylsökande och aldrig har haft ett uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till svenskt studiestöd.

Mer information finns på CSN:s hemsida, www.csn.se

Validering

Validera betyder att man värderar något som kan vara svårt att mäta exakt. Om du har utbildning eller yrkeserfarenhet, men saknar intyg kan du validera din kompetens så att du snabbare kan bli klar med dina studier och hitta ett arbete. Läs mer om validering på Arbetsförmedlingens hemsida.

Bedömning av utländsk utbildning 

Om du har en avslutad utländsk utbildning på gymnasienivå, eftergymnasial yrkesnivå eller akademisk nivå kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet. Bedömningen är gratis. Om du saknar dokument över hela eller delar av din eftergymnasiala utbildning kan du ändå ansöka om att få den bedömd. Läs mer på www.uhr.se/bedomning/utandokument

Översättning av utländska betyg

Om du har en utländsk utbildning måste du översätta dokument som är utfärdade på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken.

Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare till svenska eller till något av språken ovan.

​Studieförbund

Studieförbunden finns över hela Sverige och är landets största mötesplats för bildning och kultur. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra. Alla studieförbund genomför olika aktiviteter som du kan delta i, till exempel språkträning, studiecirklar, kurser och kulturverksamheter. Det finns tio studieförbund, som alla har olika profil och idégrund. Om du vill veta mer om ett enskilt studieförbund kan du söka vidare på deras webbplats. Där hittar du också aktiviteter på din ort som du kan delta i.

Länkar till studieförbundens webbplatser:

ABF

Folkuniversitetet

Ibn Rushd

Kulturens

Medborgarskolan

NBV

Sensus studieförbund

Studiefrämjandet

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Vuxenskolan

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies