Utländsk utbildning

En stor del av dem som invandrar till Sverige har en examen från ett annat land. På de här sidorna får du en kort beskrivning av olika utbildningsvägar för olika yrken. Du får också information hur du går till väga för att få din kompetens bedömd. Starta bildspelet för att följa olika vägar eller gå direkt på sidan "Yrken för akademiker".

Vad gäller för dig som har
en utbildning från ett annat land?

 • Starta guiden

Dokumentation från annat land än Sverige?

När du söker arbete, till högskola eller universitet eller till kompletterande utbildningar behöver du dokumentation på din utländska utbildning.

Betygen behöver översättas om de inte är på svenska, något av de nordiska språken eller på engelska, franska, spanska eller tyska.

 • Inga dokument
 • Dokument på svenska, engelska etc.
 • Dokument på annat språk

Inga dokument

Om du saknar dokument på hela eller delar av din eftergymnasiala utbildning kan du ändå ansöka till Universitets- och högskolerådet. Då kan du eventuellt få en beskrivning av din utbildningsbakgrund istället för ett utlåtande över din utbildning. Läs mer på UHR:s hemsida (www.uhr.se/bedomning/utandokument).

Beskrivningen kan du använda som underlag när du söker arbete eller vidareutbildning.

 • Nästa steg

Dokument som behöver översättas

Om dina betyg och intyg är på annat språk än svenska, något av de övriga nordiska språken, engelska, tyska, franska eller spanska kan du behöva översätta dem.

Det kan till exempel vara för att arbetsgivaren ska förstå om dina betyg är relevanta för det arbete du söker. Det kan också vara för att söka till studier på högskola eller universitet eller för att ansöka till kompletterande utbildning.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du få hjälp med översättningen. Om du inte är inskriven på Arbetsförmedlingen får du själv vända dig till en auktoriserad översättare.

 • Nästa steg

Vilken typ av utbildning har du?

Vilken myndighet du ska vända dig till för att få din utbildning bedömd beror på viken sorts utbildning du har och om den är avslutad eller inte.

 • Avslutad högre utbildning
 • Påbörjad högre utbildning
 • Gymnasieutbildning
 • Yrkesutbildning
 • Legitimationsyrke
 • Annan utbildning

Avslutad högre utbildningDu som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utländska utbildning. Det gäller alltså även om du är asylsökande.


Du kan få en avslutad utländsk högskoleutbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet. Du får då ett utlåtande som kort anger vilken svensk examen din utbildning motsvarar.

Påbörjad högre utbildning

Högskolor/Universitet gör bedömning av vad du kan tillgodoräkna dig av dina tidigare studier.

Du talar om att du har tidigare erfarenhet som motsvarar behörighetskraven när du gör din ansökan. Kontakta skolan, som har den utbildning du är intresserad av, för vägledning.

Gymnasieutbildning

Universitets- och högskolerådet (Uhr) gör bedömning av utländsk utbildning.

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utländska utbildning. Det gäller alltså även om du är asylsökande.

Bedömningen hjälper till vid planering av framtida studier, men behövs inte för att ansöka om en utbildning. Där görs bedömningen direkt i samband med anmälan till universitets- och högskolestudier.

Yrkesutbildning

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utländska utbildning. Det gäller alltså även om du är asylsökande.

Du kan få en avslutad utländsk yrkesutbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet. Du får då ett utlåtande som kort anger vilken svensk examen din utbildning motsvarar.

Legitimationsyrke

Vissa yrken är reglerade, det finns bestämt och beskrivet vad som krävs för att få arbeta inom yrket. För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du ansöka om erkännande hos den behöriga myndigheten för yrket.

Mer information

Yrken för akademiker

 
 ​+​
informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies