Information till personal och frivilliga

​​På den här sidan hittar du som är personal eller frivillig och kommer i kontakt med ensamkommande barn mer länkar och information.

​Pedagogiskt seriealbum: ​Vi ska ses igen, Sanam

​​Vi ska ses igen, Sanam är ett pedagogiskt seriealbum från Hej Sverige. Gestaltar och dramatiserar den långa och farliga flykten som en 14-årig pojke gör på egen hand från Afghanistan till Sverige. På svenska.

 

​Vägledning för personal som träffar ensamkommande barn

​Vägledning för personal från ​Socialstyrelsen, Migrationsverket, SKL, Skolverket och Länsstyrelserna. Främst om riktlinjer och ansvar.

Publikation: Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar till stöd för personal som träffar ensamkommande barn

Att möta barn på flykt

Filmer från Rädda barnen

Fyra filmer från Rädda Barnen där psykologer ger tips om att bemöta barn som varit med om svåra påfrestningar. Ger grundläggande tips om trauma, samt behovet av trygghet, känslor och goda relationer och vänder sig till alla – såväl frivilliga som professionella – som möter barn på flykt och behöver verktyg och tips i att vara ett stöd och bemöta barnen efter deras behov.

Film: Att möta barn, Del 1-4

Handbok från Unicef

En handbok för de som möter barn på flykt, antingen i sin yrkesroll eller som volontär. Handboken har tagits fram som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. Förhoppningen är att handboken blir ett redskap vid mötet med barn på flykt, där förhållningssättet är att se varje enskilt barn.

Handbok: Möta barn på flykt - enkel handbok för alla

God man till ensamkommande barn

På CSN:s webbplats kan du läsa om vad det innebär att vara god man till ensamkommande barn som studerar på gymnasiet. Du kan också läsa om de bidrag som dessa barn kan få när de studerar på gymnasiet samt hur du ansöker om bidragen.

Webbplats: God man till ensamkommande barn

Hitta rätt - ett material för dig som jobbar med ensamkommande barn

​Det finns ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar. Det heter Hitta rätt.

Webbsida: Mer information om materialet

Migrationsverket - Information för gode män

​Information för gode män från Migrationsverket.

Webbsida: Gode män och överförmyndare

Migrationsverket - länkar till information för gode män

​Länkar till information som finns i en mapp som ges till alla gode män, innehåller bland annat Till dig som söker asyl i Sverige, Hälso- och sjukvård, Information om bankkort.

Webbsidor:
Om ensamkommande barn och ungdomar
Till dig som söker asyl i Sverige
Hälso- och sjukvård
Information om bankkort till asylsökande

Migrationsverket - Utbildning för gode män

​Del av regional utbildning för god man.

Webbsida:
Gode män och överförmyndare

Riksföreningen Gode Män Vårdnadshavare - RGMV

​RGMV är en svensk organisation som företräder gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare samt de som på annat vis är involverade och engagerade i arbetet med ensamkommande barn och unga.

Socialstyrelsen - Filmen "Vad händer nu?"

Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Den handlar om första tiden i Sverige. Filmen kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning. För familjehem finns en informationsskrift.

Filmen finns på svenska och elva andra språk och går att se på Socialstyrelsens sida på Youtube.

För dig som arbetar med ensamkommande barn finns en handledning och mer information på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen - Information till allmänheten

​​Socialstyrelsens webbplats Min Insats vänder sig till allmänheten. Den innehåller information om vad det innebär att vara god man, familjehem, jourhem etc. och vart man vänder sig om man vill hjälpa till.

Socialstyrelsen - Om könsstympning av flickor och kvinnor

​Handledningsmaterialet innehåller diskussionsfrågor kring ämnet kvinnlig könsstympning. Det är tänkt att fungera som stöd till samhällskommunikatörer i deras arbete med att utbilda nyanlända om det svenska samhället.

Handledningsmaterial: Om könsstympning av flickor och kvinnor

TV-serie om ensamkommande flyktingbarn

En TV-serie från UR (UtbildningsRadion) om några barn som har kommit ensamma till Sverige.

TV-serie: Ensamkommande flyktingbarn

Vad gäller de första veckorna i Sverige?

​​Information till ensamkommande barn och ungdomar om vad som händer under de asylsökande barnens första veckor i Sverige. Finns på svenska, engelska, arabiska och dari. Informationslappar att skriva ut, ligger 5 st på en A4.

Pdf: Det här gäller under dina första veckor som asylsökande i Sverige
På Arabiska
På Dari
På Engelska
På Svenska

Välkomna hit - en pedagogisk barnbok om det svenska samhället

Välkomna hit är en pedagogisk barnbok som riktar sig till nyanlända barn och barnfamiljer. Boken är gratis att ladda ner, och finns översatt till svenska, engelska, dari och arabiska.​

​Hitta Rätt

​Det finns ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar. Det heter Hitta rätt.

Mer information om materialet

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies