Barn 6-12 år

​Barnet börjar i skolan, och kompisar och egna intressen blir allt viktigare. Samtidigt är behovet av nära relationer i familjen fortfarande stort.

​Barnets utveckling

Barn utvecklas olika. Du kan kontakta skolhälsovården om du behöver stöd eller har frågor om ditt barns utveckling.

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer.

​Skola

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass, som är en frivillig skolform. De flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. Förskoleklassen är gratis och har ett stort inslag av skapande arbete och lek. Barnen går i förskola och förskoleklass måndag till fredag. Lördagar, söndagar och helgdagar är lediga.

Grundskolan är obligatorisk och gratis för alla barn. Det är vanligast att barnen börjar skolan på hösten det år de fyller 7 år. Grundskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. 

Läs mer på Skolverkets webbplats Om svenska skolan.

Här kan du också läsa mer om barnets första tid i skolan.

​Fritid

I de här åldrarna prövar de flesta barn på många olika fritidsaktiviteter och att vara med kompisar är viktigt.

Det är vanligt att barn är med i någon förening, för att exempelvis utöva idrott, lära sig spela musikinstrument eller pröva konst och teater.   

Här kan du läsa mer om olika fritidsaktiviteter.

Barnets hälsa

Om barnet blir sjukt kan du vända dig till din vårdcentral.

Om du har frågor om barnets utveckling kan du vända dig till elevhälsan.

Här kan du läsa mer om barnets hälsa.

Barnsäkerhet

I den här åldern är det vanligare med olyckor på idrottsplatser. Det är viktigt att barnet använder skydd, som till exempel hjälm, vid de sporter och aktiviteter som kräver det.

Här kan du läsa mer om barnsäkerhet.

​Råd och stöd

I kommunen finns flera olika ställen dit du kan vända dig för att få råd och stöd, få föräldrautbildning eller för att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Här kan du läsa mer om vart du kan vända dig.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies