Barnets säkerhet

Det är viktigt att tänka på barnets säkerhet. Det kan minska risken för att ditt barn råkar ut för en olycka. Här kan du läsa om hur du kan förebygga olyckor och vad du kan göra om en olycka händer.

Barn vid vatten

Det är viktigt att barn lär sig simma så tidigt som möjligt.

Barn ska ha flytväst vid vatten, i båt och vid strandlek. Men faran finns också hemma i badrummet. Några centimeter vatten kan vara tillräckligt. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt vid vatten och var inte längre bort än att du kan gripa tag i barnet.

Om du inte har någon flytväst kan du ofta hyra en flytväst hos kommunen.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats Din säkerhet kan du läsa mer.

Barn på cykel

Alla som är upp till 15 år måste ha cykelhjälm. Du kan få böta om du skjutsar ett barn på din cykel om barnet inte har hjälm.

Hjälmen ska sitta rakt på huvudet och den ska sitta stadigt. Den skyddar inte om den sitter bakåtlutad eller framåtlutad.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats Din säkerhet kan du läsa mer.

Barn i bil

I Sverige finns det en lag som säger att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet. Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats Din säkerhet kan du läsa mer.

Barnsäkerhet hemma

Barn utforskar nyfiket sin omgivning utan att vara medvetna om alla risker som finns runt omkring dem.

I Konsumentverkets broschyr Säkra barn - trygga föräldrar, som är översatt till flera språk, kan du läsa mer om barnsäkerhet för det lilla barnet. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats Din säkerhet kan du läsa mer om barnsäkerhet under barnets uppväxt.

Barn och internet

För dig som förälder kan det kännas svårt att överblicka vad ditt barn gör på Internet och vilka kontakter som han eller hon skapar. Det mesta som sker på internet är ofarligt men det händer att barn blir utsatta eller är med om att utsätta andra barn för exempelvis mobbning och kränkningar.

Statens Medieråd har tagit fram en folder som hjälper dig att stötta på ett bra sätt. Foldern är översatt till flera olika språk går att läsa Statens Medieråds hemsida.

Hjärt- och lungräddning

Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, har tagit fram två filmer som beskriver hur man utför hjärt- och lungräddning:

  • Barn yngre än 1 år
  • Barn äldre än 1 år

Vård i nödsituationer

SOS Alarm

Nödnumret 112 - Film

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies