Boende

HVB står för Hem för Vård eller Boende. HVB-hem drivs av kommunen eller av privata ägare. Privata hem måste bli godkända av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Yngre barn kommer oftare till ett familjehem.

Det är socialtjänsten som har ansvar att se till att du får ett tryggt och säkert boende med möjlighet till stöd och utveckling. Du har rätt att säga vad du tycker och bli lyssnad på, och både du och din gode man måste acceptera boendet.

 

Hem för vård eller boende - HVB

HVB är ett boende för barn och ungdomar som inte kan bo med sin familj av olika anledningar.

Du har rätt till en meningsfull tillvaro under tiden de bor på ett HVB. Enligt Barnkonventionen har du rätt till vila, fritid och rekreation som är anpassad till din ålder. Du har också rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Du har också utifrån dina behov rätt att få möjlighet till idrott och kulturella aktiviteter för att utvecklas.

Familjehem

Ett familjehem är när man bor hemma hos en familj. Det är socialnämnden som bestämmer när ett familjehem ska få i uppdrag att ta emot ett barn. Du har rätt att känna dig trygg i familjehemmet. Du ska mötas med vänlighet och respekt och behandlas på samma sätt som andra barn och ungdomar i familjehemmet.

​Berätta om missförhållanden

Om du tycker att något fungerar dålig i familjehemmet eller på ditt HVB har du rätt att berätta om det. Prata i första hand med din kontaktperson eller socialsekreterare, om du inte tycker det fungerar kan du maila eller ringa till IVO och berätta om du tycker att det fungerar dåligt.

 Läs mer på IVO

IVO:s barntelefon:

020-120 06 06

​Vet du vilka rättigheter du har?

För ungdomar i HVB och familjehem.

För dig som är lite äldre

För dig som är lite yngre

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies