Ansöker om asyl

​Här kan du se hur processen går till för ensamkommande barn som söker asyl ​i Sverige.​​ Klicka i figuren för att läsa om de olika stegen.

Ansöker om asyl

Om du kommer utan din mamma eller din pappa till Sverige för att söka asyl och är under 18 år kallas det för att du är ensamkommande barn. Du ska lämna in din asylansökan hos Migrationsverket. Eftersom du inte är myndig när du är under 18 år får du hjälp och stöd av en så kallad ”god man”, ni lämnar in ansökan tillsammans. En god man är en person som ska ta hand asylsökande barns intressen när deras föräldrar inte kan göra det. Det kan vara en man eller en kvinna. Han eller hon ska se till att du får det stöd du behöver och fungerar som vårdnadshavare och förmyndare.

Migrationsverket utser ett offentligt biträde. Det är en person som hjälper dig i själva asylärendet. Ett offentligt biträde är en person som kan svenska lagar. På Migrationsverkets hemsida kan man läsa mer om vad som gäller för ensamkommande barn och ungdomar. Eller läsa mer i Migrationsverkets broschyr för ensamkommande barn och ungdomar. Läs också mer om asylskäl på Migrationsverkets sidor.

Migrationsverket tar först reda på om det är något annat land som ska utreda asylansökan, ett så kallat Dublinärende.

Boende första tiden

När du kommer till Sverige som ensamkommande barn ser Migrationsverket till att du får komma till en ankomstkommun. Det finns ankomstkommuner över hela Sverige. Det är meningen att du bara ska vara på ankomstboendet tills en kommun kan ta emot dig och har en plats för dig (anvisningskommun).

Plats och boende i en kommun

Länsstyrelserna har ansvar för att det finns möjlighet att anvisa ett asylsökande ensamkommande barn till en kommun. Kommunerna tilldelas varje år ett andelstal - det vill säga en beräkning på hur många asylsökande barn som kommunen ska planera för under året.

Så snart det går får du plats i en kommun som sedan har ansvar för att du får någonstans att bo, din skolgång och, om det behövs, hälso- och sjukvård.

Asylprövning

När det är klart att det är Sverige som ska ta hand om din asylansökan blir du kallad till en asylutredning. Du får träffa en särskild barnhandläggare och tillsammans med din gode man och ditt biträde får du berätta om dig själv och ditt liv innan du kom till Sverige och vad du har för behov av skydd. Det du säger skrivs ner av en person som sitter med vid samtalet.

När Migrationsverket ska bestämma i ditt asylärende jämförs det du har berättat i asylutredningen med den information som Migrationsverket har om hur situationen ser ut i ditt hemland. Du kan läsa mer om hur det går till i Migrationsverkets broschyr för ensamkommande barn och ungdomar eller på Migrationsverkets hemsidor.

Migrationsverket tar beslut om du har rätt att stanna i Sverige. Det finns olika anledningar till att du kan få asyl och stanna i Sverige.

Dublinärende

I Europa finns det regler om vilket land som ska ansvara för en asylansökan. Reglerna säger att bara ett land ska pröva ansökan. Dessa regler kallas för Dublinförordningen och gäller som lag. Om du varit i ett annat Dublinland innan du kom till Sverige, kan du bli tvungen att åka tillbaka dit. Du kan läsa mer om detta i Migrationsverkets broschyr för ensamkommande barn och ungdomar eller på Migrationsverkets hemsidor.

Överföring till 1:a asylland

Migrationsverket kallar dig och din gode man till ett möte där du får du veta att du ska resa till ett annat land som ska behandla din asylansökan. Då får du får också reda på hur resan ska gå till. Personal från Migrationsverket följer med dig på resan. Personer som arbetar på myndigheterna i det land du ska resa till tar emot dig.

Får stanna i Sverige

Om du får ja på din ansökan får du ett uppehållstillstånd och får stanna i Sverige. Då ska du, tillsammans med din gode man gå till skatteverkets servicekontor och folkbokföra dig, då får du ett svenskt personnummer. Mer information hittar du på Migrationsverkets sidor. Du kan också läsa mer om vad som gäller för barn och unga som har plats på familjehem, ungdomshem eller hem för vård eller boende (HVB) på IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Här kan du också hitta information om vad du kan göra om du är missnöjd med hur du har det.

Du kan läsa mer om barn och ungas rättigheter i barnkonventionen. Om du behöver någon att prata med finns en organisation som heter BRIS, det är en förkortning av Barnens Rätt I Samhället.

Återvänder till hemlandet

Om du fått nej på din ansökan och du inte kan eller vill överklaga eller om det inte går att överklaga mer ska du återvända till ditt land eller ett annat land som kan ta emot dig. Du och din gode man har möten med Migrationsverket för att bestämma hur ni ska göra. Vem som kan ta emot dig och hur resan ska gå till. Personal från Migrationsverket följer med till det land du ska åka till. Under tiden du väntar på att resa hem får du gå i skola och har rätt till hälso- och sjukvård. Du kan läsa mer på Migrationsverkets sidor eller i broschyren från Migrationsverket.

Överklagan

Om du fått nej på din asylansökan och tycker att Migrationsverket tagit fel beslut, kan du överklaga med hjälp av din gode man. Du kan läsa mer om hur överklagan går till på Sveriges domstolars hemsidor och på Migrationsverkets hemsida.

 
 
informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies