Hälsovård och sjukvård

​Alla barn i Sverige har rätt till sjukvård. När du går i skolan finns också elevhälsan som stöd för dig.

​Vård under asyltiden

Under asyltiden har du samma rätt till vård som andra barn som bor i Sverige. Om du blir sjuk eller behöver vård av något slag ska din gode man se till att allt fungerar för dig. Om du till exempel behöver träffa en läkare är det personal från boendet som ska följa med, inte din gode man. Det är den gode mannen som ska bevaka så du får dina behov tillgodosedda.

Om du söker vård måste du ha med dig ditt LMA-kort.

Skolhälsovård

För alla elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja dig som elev i utvecklingen så du kan nå de mål som finns för din utbildning.

För elevernas hälsa ska det finnas tillgång till:

 • Skolläkare
 • Skolsköterska
 • Psykolog
 • Kurator
 • Personal med kompetens inom specialpedagogik för de elever som behöver sådana insatser.

Under tiden du går i grundskolan ska du erbjudas tre hälsobesök. De handlar om vanliga hälsokontroller. I gymnasieskolan ska du erbjudas minst ett sådant hälsobesök. Du kan också om du behöver vända dig till elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.

De personer du träffar inom elevhälsan (skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer) får inte lämna ut uppgifter om dig eller din hälsa till annan personal eller andra människor utan att du går med på det.

Hälsa, mediciner och recept

Om du fått medicin på recept hämtar du ut medicinen på ett apotek. Du betalar en viss kostnad för receptbelagd medicin. Hur mycket beror på vad medicinen kostar och om du är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Du måste ha godkänd legitimation med dig när du hämtar ut receptet på apoteket.

När du får ett recept utskrivet ska du fråga om medicinen tills du verkligen förstår hur den fungerar och hur den ska användas. Du kan till exempel fråga:

 • Varför du får medicinen.
 • Vilken effekt medicinen har på sjukdomen.
 • När och hur du ska ta medicinen.
 • Hur länge du ska ta medicinen.
 • Vilka biverkningar som medicinen kan ge och vad du då ska göra.
 • Om det finns tillfällen då man inte ska ta medicinen.

Om det är något som man inte förstår ska man fråga vad det betyder.

Den som skriver ut medicinen skriver också hur medicinen ska tas. Du hittar uppgifterna på etiketten som apotekspersonalen klistrar fast på förpackningen.

​Livsfarliga sjukdomar eller skador

Om du får en akut sjukdom eller en livsfarlig skada ska du åka till en akutmottagning vid ett sjukhus.

Ring SOS alarm på telefon-nummer 112

Apotek

Medicin köper du på apotek. Till en del mediciner behövs ett recept från din läkare. De som arbetar på apoteket vet mycket om olika sjukdomar och mediciner. De kan svara på många av dina frågor. På apoteket finns också information och broschyrer om olika sjukdomar.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies