Information till personal och frivilliga

​På den här sidan hittar du som är personal eller frivillig och kommer i kontakt med ensamkommande barn mer länkar och information. Klicka på länkarna i kolumnen "Länk till info/produkt" för att få tillgång till mer information.

​Informationsägare​Beskrivning​Format​Länk till info/produkt

Rädda Barnen 

4 filmer där psykologer ger tips om att bemöta barn som varit med om svåra påfrestningar. Ger grundläggande tips om trauma, samt behovet av trygghet, känslor och goda relationer och vänder sig till alla – såväl frivilliga som professionella – som möter barn på flykt och behöver verktyg och tips i att vara ett stöd och bemöta barnen efter deras behov.

 Film

Så bemöter du barn på flykt.

​Socialstyrelsen, Migrationsverket, SKL, Skolverket och Länsstyrelserna

​Vägledning för personal. Främst om riktlinjer och ansvar.

​Publikation

​Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar till stöd för personal som träffar ensamkommande barn

​Socialstyrelsen

​Vägledning för personal.

Publikation

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn

​​Socialstyrelsen

​Socialstyrelsens information till allmänheten om vad det innebär att vara god man, familjehem, jourhem etc. och vart man vänder sig om man vill hjälpa till.

​Webbsida

Vill du göra en insats för ensamkommande barn?

​UR (UtbildningsRadion)

​Om några barn som har kommit ensamma till Sverige

​TV-serie

Ensamkommande flyktingbarn

​Hej Sverige

​Gestaltar och dramatiserar den långa och farliga flykten som en 14-årig pojke gör på egen hand från Afghanistan till Sverige. På svenska.

​Pedagogiskt seriealbum

Vi ska ses igen, Sanam

​Migrationsverket

​Information för gode män.

Webbsida

Gode män och överförmyndare

​Migrationsverket

​Del av regional utbildning för god man.

​Webbutbildning

Utbildning för god man

​Migrationsverket

​Länkar till information som finns i en mapp som ges till alla gode män, innehåller bland annat Till dig som söker asyl i Sverige, Hälso- och sjukvård, Information om bankkort.

​Webbsidor

Om ensamkommande barn och ungdomar

Till dig som söker asyl i Sverige

Hälso- och sjukvård

Information om bankkort till asylsökande

​Länsstyrelserna​Information till ensamkommande barn och ungdomar om vad som händer under de asylsökande barnens första veckor i Sverige. Finns på svenska, engelska, arabiska och dari. Informationslappar att skriva, ligger 5 st på en A4.

​Pdf

​​Det här gäller under dina första veckor som asylsökande i Sverige

På Arabiska

På Dari

På Engelska

På Svenska

informationsverige.seDet finns ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt. ​Pdf ​Mer information om materialet

Telefonlista

Aktör Telefonnummer Kommentar

Migrationsverket

0771-235 235

måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Om du ringer från utlandet:

+46 771 235 235

Migrationsverket är en myndighet som tar emot ansökningar från personer som vill komma till Sverige och utreder om de har tillräckliga skäl för att få stanna här. De kan svara på frågor om asylprocessen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

020-120 06 06

måndag-fredag kl. 12.00-19.00

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet som kontrollerar att barn och unga som inte bor med sin familj har det bra där de är placerade. Du kan berätta om det som inte fungerar bra på det boende där du är, i kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

 Skolverket

08-527 332 00

måndag-fredag kl 09.30-11.30 och 13.00-15.00

E-post: nyanlanda@skolverket.se

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor om vad som står i skollagen och andra bestämmelser som rör skola och förskola. För frågor om organisering av nyanlända elevers undervisning kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst och göra knappvalet ”Att organisera utbildning för nyanlända elever”.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Sweref)

0200-88 00 66

måndag-onsdag kl. 9.00-11.00

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Sweref) är en organisation som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. De svarar på frågor om asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och den svenska utlänningslagstiftningen.

Röda Korset

020-41 50 00

tisdag-torsdag kl. 9.30-12.00

Röda Korset är en organisation som kan ge råd i enskilda flyktingärenden och hjälpa till att söka efter en saknad familjemedlem. Ta hjälp av en vuxen för att kontakta dem.

BRIS

116 111

måndag-söndag kl. 14.00– 21.00 onsdagar kl. 17.00–21.00

Bris är en organisation som ger stöd till utsatta barn och unga. Du som är under 18 år kan ringa och prata med en kurator om det du funderar mycket på eller behöver hjälp med. Du kan vara anonym om du vill. Samtalet kostar inget.

Rädda Barnen

08-698 90 00

måndag-torsdag kl. 8.30-17.00

fredag kl. 12.45-16.00.

Rädda Barnen är en organisation som stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. De har mottagningar för barn och ungdomar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Save the Children Helpline

0200-77 88 20

varje dag kl. 15.00-18.00

Save the Children helpline är till för barn som kommer ensamma till Sverige. Du kan ringa om vad som helst och du kan vara anonym. Du kan prata arabiska, dari eller engelska. Samtalet kostar inget.

Barnrättsbyrån

072 - 565 33 46
E-post: elin@barnrattsbyran.se

Barnrättsbyrån är en organisation som erbjuder enskilda barn och ungdomar i Stockholmsområdet praktisk och juridisk hjälp, stöd och rådgivning. Alla barn och unga upp till 21 år är välkomna att höra av sig med frågor om sin situation. Vi har en medarbetare som pratar persiska.

​Socialstyrelsen

​075-247 45 45

måndag kl. 13–15

tisdag–fredag kl. 9–11 

​Socialstyrelsen har en stödtelefon för socialtjänstens handläggare i frågor gällande mottagandet av ensamkommande barn.

Svarsfunktion för socialtjänstens flyktingfrågor

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies