Råd och stöd

Socialtjänsten

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn och ungdomar får en trygg uppväxt. Till socialtjänsten kan du vända dig för att få hjälp och stöd med olika problem som familjen har svårt att lösa på egen hand. Du kan få råd och stöd om du har problem med familjefrågor, droger, brott med mera. Känner du något barn eller ungdom som far illa så kan du kontakta socialtjänsten.

Läs mer i Socialstyrelsens broschyrer​​.

Föräldrarådgivning

I vissa kommuner finns det en särskild föräldrarådgivning dit du kan vända dig i frågor om ditt föräldraskap.

Lagen om vård av unga (LVU)

Om föräldrarna till en person som är under 18 år av någon anledning inte kan ge den unge det stöd han eller hon behöver, eller om den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan domstolen besluta om att den unge ska få vård enligt lagen om vård av unga, LVU.

Det krävs att missförhållandena gör att det finns påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.

Familjerådgivningen

Har ni som par eller familj problem i er relation? Då finns möjlighet till stöd och rådgivning på Familjerådgivningen. Familjerådgivningen arbetar med par, enskilda och familjer.

Du kan hitta information om familjerådgivning på kommunens hemsida.

Föräldragrupp

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. På din kommuns hemsida finns information om vilket föräldrastöd du kan få i kommunen.

De flesta kommuner erbjuder olika former av föräldrautbildningar under barnets uppväxt.

På föräldrautbildningen kan du som förälder byta kunskaper och erfarenheter med andra föräldrar.

Familjerätten

Om ni ska skilja er och inte är överens om vem som ska ha vårdnaden kan ni kontakta familjerätten. Den kan hjälpa er att hitta en lösning. Om ni inte kommer överens blir det en rättslig fråga hos tingsrätten. Tingsrätten ber då familjerätten att göra en utredning innan tingsrätten bestämmer vilken förälder som ska ha vårdnaden och var barnen ska bo.

Familjecentraler

En familjecentral bedriver en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

Öppen förskola

En öppen förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn. Den öppna förskolan tar emot yngre barn och deras föräldrar eller andra vuxna. Alla är välkomna, och du behöver inte ansöka om plats.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies