Skola

Här kan du läsa om skolan i Sverige. Du kan även se en film om den svenska skolan som Skolverket har tagit fram.​

​Förskolan

Om du arbetar eller studerar får ditt barn gå i förskola hela dagen från ett års ålder. Det är en rättighet. Om du inte arbetar eller studerar får barnet ändå gå i allmän förskola några timmar om dagen från 3 års ålder.

Läs mer på Skolverkets webbplats Om svenska skolan.

​Förskoleklass

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass, som är en frivillig skolform. De flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. Förskoleklassen är gratis och har ett stort inslag av skapande arbete och lek. Barnen går i förskola och förskoleklass måndag till fredag. Lördagar, söndagar och helgdagar är lediga.

Läs mer på Skolverkets webbplats Om svenska skolan.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är till för barn och unga med utvecklingsstörning, 7-15 år.

Barn med en utvecklingsstörning klarar inte alltid den vanliga grundskolan. Då kan barnet istället gå i grundsärskolan. Det är en egen skolform som ger en anpassad utbildning till varje elevs förutsättningar och behov.

Läs mer på Skolverkets webbplats Om svenska skolan.

Grundskolan

Grundskolan är obligatorisk i Sverige. Här går alla barn i nio år. De flesta börjar årskurs 1 på hösten det år de fyller 7 år. Varje läsår består av två terminer, en höst- och en vårtermin.

Läs mer på Skolverkets webbplats Om svenska skolan.

Gymnasieskolan

Den svenska gymnasieskolan är frivillig. Gymnasieskolan är treårig för de flesta. Många börjar här direkt efter grundskolan vid 16 års ålder. Utbildningen måste påbörjas senast det år man fyller 20 år.

Läs mer på Skolverkets webbplats Om svenska skolan.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för unga med utvecklingsstörning 16-20 år. Den pågår under fyra år. Det finns nationella program och individuella program att välja mellan.

Läs mer på Skolverkets webbplats Om svenska skolan.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies