Skolsystemet

Här kan du få reda på mer om fritidshem, förskola, grundskola, gymnasium och särskolan - det vill säga det svenska skolsystemet.​

Det svenska skolsystemet består av många olika verksamheter och utbildningsformer. Nedan ges en liten översikt. Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida.

Förskola - Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från 1 år fram till skolstarten. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Förskoleverksamheten ska bland annat göra det möjligt för föräldrar att kombinera föräldraskap med arbete eller studier.

Förskoleklass - Förskoleklassen är en frivillig skolform. Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess de börjar i grundskolan.

Skolbarnsomsorg - Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem eller pedagogisk omsorg till skolbarn till och med 12 år om deras föräldrar arbetar eller studerar.

Grundskoleutbildning - I Sverige ska alla barn mellan 7 och 16 år gå i skolan. Skolstarten är flexibel på så sätt att barnet kan börja som 6, 7 eller 8-åring om det finns särskilda skäl för det.

Gymnasieutbildning - Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen ger grundläggande kunskaper för fortsatta studier och för ett framtida yrkesliv.

Särskolan - Barn med en utvecklingsstörning klarar inte alltid den vanliga grundskolan. Då kan barnet istället gå i grundsärskolan.

Gymnasiesärskolan pågår under fyra år. Det finns nationella program och individuella program att välja mellan. Innan en elev börjar i gymnasiesärskolan gör kommunen en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning för att ta reda på om det är rätt skolform för eleven.

​Utbildningskartan

Klickbar karta

Textversion

​Mer om skolsystemet

Du kan läsa mer om skolan och skolsystemet i Skolverkets broschyrer på flera språk.

Förskola och förskoleklass

Grundskola och fritidshem

Gymnasieskola

Särskolan

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies