Studieteknik och läxor

Det är viktigt att du har bra studieteknik när du läser läxor. Bra studieteknik gör att du lär dig lättare. Några exempel är att repetera ofta, stryka under det viktiga i en text, att börja läsa läxorna i god tid, att få hjälp av någon som kan förhöra dig och att sova och äta bra.

Vi har tre sätt att ta in intryck på. De flesta har en kanal primärt som man i första hand vill använda och de 2 andra kommer sekundärt. Klicka på figurerna för att läsa om de tre olika sätten.

Visuella kanalen – uppfattar med synintryck

Den kanal som upplevs som mest självklar. Ungefär 70 % av befolkningen har denna som sin viktigaste kanal.

Om du föredrar att se bilder och till och med text är du vad som kallas visuell. Du kan då ha stor nytta av att använda dig av en så kallad tankekarta eller mindmapping. För dig är det också viktigt att läraren använder bilder och liknelser i sitt tal.

Audiella kanalen – uppfattar med hörseln

Här handlar det om att lyssna sig till information. Ungefär 10 % av befolkningen föredrar den här kanalen.

Om du föredrar att lyssna till information kan det underlätta om du får spela in det läraren säger (men fråga om lov först).

Kinestetiska & taktila kanalerna – uppfattar fysiskt (ta på, smaka, lukta) och med känslor

Det handlar om känslor och motorik, att få känna. Ungefär 20 % av befolkningen hör till den här gruppen.

Om du hör till den här gruppen vill du gärna ta i saker och få en känslomässig upplevelse - du lär bäst genom att göra. Du kan tänka på och fantisera hur du praktiskt skulle göra för att använda dig av informationen.​

​Läxhjälp

Det finns flera organisationer som hjälper till med läxläsning och ger läxhjälp. Du kan ofta få hjälp på biblioteket att hitta läxhjälp. På flera bibliotek har man också läxhjälp regelbundet.

Röda korset

Individuell Människohjälp - IM

Chalmers

Mattecentrum

Träna matematik själv

På internet finns många bra sidor som hjälper dig att träna på olika ämnen, till exempel matematik. Några finns på många olika språk.

Webbmatte.se

Matteboken.se

Plugg efter plugget

Matematik på YouTube

Matematik och programmering på YouTube

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies