Bil, buss, tåg och flyg

Körkort i Sverige

Man måste ha fyllt 18 år och ha tagit ett körkort för att få köra bil i Sverige. Om du har med dig ett körkort från det land du kommer ifrån så är det ändå inte säkert att du får köra bil i Sverige med det körkortet.

Om du har ett körkort från ett land som ingår i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) gäller ditt körkort så länge som det gäller i det land det utfärdades i. Ett sådant körkort kan bytas ut mot ett svenskt.

Om du har ett körkort från ett land utanför EES kan det inte bytas mot ett svenskt körkort. Om du är folkbokförd i Sverige kan du köra i upp till ett år på ett sådant körkort i Sverige. När du har varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år gäller inte körkortet längre. Om du inte är folkbokförd i Sverige finns ingen begränsad tid för hur lång tid du får köra i landet med ett sådant körkort.

På transportstyrelsens webbplats finns lättläst information om att ta körkort i Sverige.

Kollektivtrafik

I de allra flesta städer finns kollektivtrafik som är tillgänglig för alla. Det kan vara till exempel bussar, spårvagnar, tunnelbanor och färjor som går mellan olika hållplatser i städerna, eller tåg och bussar som går mellan städer och på landsbygden. Mellan några städer går även inrikesflyg. Till Gotland går färjor från fastlandet.

För att åka kollektivt krävs det att du har köpt en biljett. På www.resrobot.se kan du söka efter resor mellan alla hållplatser i Sverige. Du kan även köpa biljetter mellan städer i hela Sverige.

Foto: Misak Nalbandian

Biljetter

Flera olika tåg- och bussföretag kör trafik mellan olika städer i Sverige.

Tänk på att köpa en biljett hos det företag du ska resa med innan du kliver på tåget eller bussen. Ofta kan du inte köpa biljett ombord. På de sträckor där det går att köpa en biljett ombord, är det ofta dyrare än om du köpt biljett i förväg.

På många tågbiljetter står vagnsnummer och platsnummer, som visar vart du ska sitta. Om du har köpt en personlig biljett ska du kunna visa giltig identitetshandling som stämmer med namnet på biljetten vid kontroll.

Exempel på giltig id-handling är pass, nationellt id-kort eller körkort utfärdade i Sverige, Norden eller EU/EES. Även LMA-kort (utfärdas av Migrationsverket i samband med asylansökan) går att använda för resor inom Sverige. Godkänd id-handling utfärdad utanför EU/EES är enbart pass.

Biljetterna kontrolleras när du kliver på bussen. Om du åker tåg kontrolleras biljetten ombord på tåget. Om du reser utan giltig biljett måste du betala en avgift, eller kliva av tåget.

Regler ombord

Tänk på att visa hänsyn så att du inte stör andra resenärer. Du får till exempel inte inkräkta på andra resenärers utrymme eller använda mobiltelefoner på ett sätt som upplevs besvärande.

Följer du inte reglerna ombord kan personalen besluta att du måste lämna tåget eller bussen. Det kan vara till exempel om du stör ordningen, inte rättar dig efter personalens tillsägelse, reser utan giltig biljett eller tar med dig för mycket bagage.

Bagage

På de flesta tåg och bussar får du endast ta med dig så mycket bagage som du enkelt kan bära själv. Allt bagage ska placeras på anvisad plats, till exempel i tågets bagageställ, på hatthyllor eller under sätet, eller i bussens bagageutrymme.

Rökning

Rökning är förbjudet på alla tåg och bussar. Om du bryter mot förbudet riskerar du att inte få fortsätta din resa.

Säkerhet

Att vistas i järnvägsspåren är olagligt. Du får bara korsa spåren vid särskilt skyltade övergångar. Du får inte vara på övergången när bommar fälls, är fällda eller reses, varningsklocka ringer, stoppsignal visas eller ett tåg närmar sig. Om någon obehörig vistas i spårområdet tillkallas polis.

Gränskontroll vid resor från Danmark

Om du reser från Danmark till Sverige kontrolleras din id-handling vid gränsen. Om du saknar giltig id-handling får du inte åka över gränsen. Barn under 18 år behöver inte ha en giltig id-handling, om de reser tillsammans med en förälder som kan legitimera sig.

Giltig id-handling vid resa till Sverige från Danmark är till exempel pass, nationellt id-kort eller körkort utfärdade i Sverige eller Norden. LMA-kort (utfärdas av Migrationsverket i samband med asylansökan) godkänns inte för denna id-kontroll.

​Tänk på att:

  • Köp biljett innan du går ombord
  • Ha inte mer bagage än du enkelt kan bära själv
  • Rökning är förbjudet
informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies