Olika sätt att bo

I Sverige kan du bo på olika sätt. Du kan hyra eller köpa en lägenhet. Du kan hyra eller köpa ett hus. Här hittar du information om olika sätt att bo och hur du kan göra för att söka bostad. Här kan du också läsa om rättigheter och skyldigheter som är viktiga att känna till. I länkarna hittar du mer information om olika sätt att bo, lagstiftning, kontrakt och mycket annat.

Så letar du bostad

Om du letar bostad är det bra att göra det på flera sätt samtidigt. Här kommer några tips på hur du kan komma igång. Längre ner på sidan kan du läsa om olika sätt att bo på.

Hyreslägenhet

Anmäl dig som bostadssökande hos olika bostadsbolag och bostadsförmedlingar. De brukar ha en webbsida på internet där du kan göra din anmälan. Hos en del bolag kan det vara kostnadsfritt att anmäla sig och hos andra kan du behöva betala. När anmälan är gjord kan du börja söka de lediga lägenheter som finns. Det är viktigt att gå till webbsidan ofta för att se om det har kommit in några annonser om nya lägenheter.

Många bostadsbolag och bostadsförmedlingar har något som kallas för bostadskö. När du anmält dig som bostadssökande kan du därför automatiskt få en plats i en bostadskö. När du står i en bostadskö får du poäng för varje dag du är anmäld.  Dina chanser att få en lägenhet ökar ju längre tid du stått i en bostadskö. Reglerna kan variera för olika bostadsköer.

I många kommunpresentationer finns det information om lokala bostadsbolag och länkar till kommunernas egna hemsidor. På kommunernas hemsidor kan du ofta hitta både större och mindre bostadsbolag som finns i närområdet.

Var så aktiv som möjligt

Även om du är anmäld hos bostadsbolag och bostadsförmedlingar är det bra att söka aktivt efter lägenheter på andra håll. På internet finns det flera företag som visar annonser för lediga lägenheter som kan hyras både i första hand och i andra hand. Där kan du också hitta personer som söker inneboende och annonser om hus som kan hyras. Det är även bra att leta i dagstidningar efter annonser om lediga lägenheter och rum.

Det finns många mindre bostadsbolag som du inte kan anmäla dig till men som har webbsidor med lediga lägenheter du kan söka. Det är alltid bra att visa ditt intresse direkt för de mindre bostadsbolagen. På kommunernas hemsidor kan du ofta hitta länkar till några av dem. Du kan också fråga dina vänner och bekanta vilka hyresvärdar de hyr av och be att få namn och kontaktuppgifter till dem. Du kan då berätta för hyresvärden att dina vänner redan bor i ett av värdens hus.

Om du söker lägenhet i ett visst hus kan du även titta i trappuppgången efter vem som är hyresvärd. Hyresvärdarna måste informera i trapphuset om vem som förvaltar huset och lämna kontaktuppgifter om var de kan nås.

Ett annat sätt att hitta lägenhet kan vara att sätta upp lappar i affärer, bibliotek, trappuppgångar eller på andra ställen där det finns anslagstavlor.

Bostadsrätt och hus

Om du är intresserad av att köpa en bostadsrätt eller ett hus kan du vända dig till lokala fastighetsmäklare. Det finns också många företag och tjänster på internet med annonser om bostadsrätter, hus och tomter till salu över hela Sverige. Det finns även annonser i dagstidningar. På kommunpresentationerna finns länkar till kommunernas egna hemsidor där det ofta finns information om vilka hus och tomter som är till salu.

Hyresrätt

I alla Sveriges kommuner finns det lokala bostadsbolag där du kan söka hyreslägenheter. Bolagen kan ägas av personer eller av en kommun. Ett bostadsbolag som kommunen äger kallas för allmännyttigt bostadsbolag. Om du bor i en hyresrätt kallas det för att vara hyresgäst. Då hyr (lånar) du lägenheten av en hyresvärd, det vill säga det bolag som äger lägenheten. När något går sönder i lägenheten ska hyresvärden reparera det.  Som hyresgäst behöver du inte betala något om till exempel spis eller kylskåp slutar fungera. Men om du själv orsakat skadorna i lägenheten kan du bli skyldig att betala. Hyresvärden ska normalt besikta (kontrollera) lägenheten innan du flyttar in i den. Detta görs för att du ska slippa betala för skador som tidigare hyresgäster har orsakat.

Det finns olika typer av hyreskontrakt för bostadslägenheter. Ett förstahandskontrakt innebär att du har rätt att bo i lägenheten så länge du vill. Ett andrahandskontrakt innebär att du hyr tillfälligt av personen som har ett förstahandskontrakt på lägenheten.

Svarta kontrakt

Svarta kontrakt är kontrakt på hyreslägenheter som säljs och köps för pengar. Det är inte tillåtet för hyresvärdar eller hyresgäster i Sverige att ta betalt för eller sälja ett hyreskontrakt. Den som vill att du ska betala för ett hyreskontrakt begår ett brott och kan dömas till fängelse för det.

Hyresgästens rätt att säga upp hyreskontraktet

Om du vill flytta har du som hyresgäst alltid rätt att säga upp hyreskontraktet på din bostadslägenhet. Efter att du sagt upp ditt kontrakt kan du behöva fortsätta betala för lägenheten under en bestämd tid. Detta kallas för uppsägningstid. Uppsägningstiden är normalt tre månader om det inte står något annat i kontraktet. Den börjar först gälla månaden efter att du sagt upp ditt hyreskontrakt.

Hyresvärdens rätt att säga upp hyreskontraktet

Hyresvärden har i vissa fall rätt att säga upp kontraktet med hyresgästen. Detta kan hända om hyresgästen:

 • är mer än en vecka sen med att betala hyran
 • överlåter eller hyr ut bostaden utan tillstånd från hyresvärden
 • använder bostaden till annat än vad den är avsedd för, till exempel brottslig verksamhet eller omfattande näringsverksamhet
 • är ansvarig för att ohyra kommer in i fastigheten eller låter bli att rapportera att ohyra spridit sig där
 • utan en godtagbar anledning vägrar hyresvärden tillträde till bostaden, till exempel för reparation
 • vanvårdar bostaden eller inte fullgör de skyldigheter som står i hyresavtalet

Att hyra i andra hand

Att hyra i andra hand är vanligt i Sverige. Det innebär att du hyr av personen som har förstahandskontrakt på lägenheten. Det går även att hyra i andra hand av personer som har en bostadsrätt eller äger ett hus. Om du vill hyra en lägenhet i andra hand är det viktigt att ta reda på om hyresvärden har godkänt uthyrningen. Tänk på att skriva kontrakt när du ska hyra i andra hand. Om du inte har skrivit kontrakt kan du tvingas flytta om den som har kontrakt i första hand kräver det. Innan kontrakt skrivs är det viktigt att känna till vilka rättigheter du har när du hyr i andra hand.

Inneboende

Det går också att hyra ett rum i någons lägenhet eller hus. Du bor då tillsammans med personen som har kontrakt på bostaden eller äger den. Detta kallas för att vara inneboende. Regler och uppsägningstid gäller även när du är inneboende. Tänk därför på att skriva kontrakt när du vill hyra ett rum i någons lägenhet eller hus.

Bostadsrätt

En bostadsrätt är en lägenhet som du måste betala en insats för. Det betyder att du köper en andel i en förening som äger fastigheten (huset). Du blir då medlem i föreningen och får använda lägenheten. När du bor i en bostadsrätt måste du betala en avgift till föreningen varje månad. Om du har lånat pengar till lägenheten måste du också betala ränta och amortering till banken. I kommunerna finns det lokala fastighetsmäklare och bostadsbolag som visar vilka lägenheter som är till försäljning. På kommunernas egna hemsidor kan du ofta hitta vilka lokala bolag finns. Du kan även leta själv efter bostadsrätter till salu på internet.

Hus

I Sverige kan du både köpa och hyra hus. Om du vill köpa ett hus kan priserna variera väldigt mycket mellan storstäder, mindre orter och landsbygden. I kommunerna finns det lokala fastighetsmäklare och bostadsförmedlare som visar vilka hus som är till försäljning. Du kan också köpa en tomt och bygga ditt eget hus. I kommunpresentationerna finns länkar till kommunernas egna hemsidor där det ofta finns information om vilka hus och tomter som är till salu. Du kan även leta själv efter hus och tomter till salu på internet.Hjälp med bosättning

Du som får uppehållstillstånd och bor på ett anläggnings-boende hos Migrationsverket kan få hjälp med att bli anvisad till en kommun.

Att bli anvisad till en kommun innebär att den utvalda kommunen är ansvarig att ordna boende till dig. Anvisningen gäller dig och familjemedlemmar som du bor tillsammans med på anläggningsboendet.

När du får ditt uppehållstillstånd blir du kallad till ett samtal. Vid det här samtalet blir du tillfrågad om du vill ha hjälp med boende eller om du vill ordna detta på egen hand.

Du har rätt till en anvisning till en kommun. Tackar du nej till erbjuden plats måste du ordna ditt boende på egen hand.

Alla kommuner ska efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning.

Mer information från Migrationsverket

Alla har rätt till bostad

I Sverige har alla rätt till bostad. Det är olagligt att diskriminera bostads-sökande på grund av:

 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • sexuell läggning
 • ålder

Om du upplever dig diskriminerad kan du vända dig till din kommunala konsument-vägledare, anti-diskrimineringsbyrå eller

Diskriminerings-ombudsmannen, DO

Folkbokföring

Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Där registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd.

Rätten till barnbidrag och bostadsbidrag är beroende av att du är folkbokförd. Var du ska betala din skatt och rösta beror också på var du är folkbokförd.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies