Fritid

I Sverige är fritiden viktig och många håller på med olika aktiviteter när de inte är i skolan eller arbetar. Om du har ett särskilt intresse på fritiden har du chans att skapa ett större nätverk och få fler kontakter i det svenska samhället. För dig som är ny i landet är fritiden ett sätt att få nya vänner och snabbt lära dig svenska språket.

​Allemansrätten 

I Sverige finns det något som heter allemansrätten. Den ger oss alla en möjlighet att röra oss fritt i naturen, även på mark som någon annan äger. Allemansrätten betyder samtidigt att vi måste vara försiktiga och visa respekt i naturen och djurlivet, för markägaren vars mark vi vistas på, och för andra människor i närheten. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar och bestämmer vad du får göra och inte får göra.

Föreningslivet

Folkrörelser och föreningsliv spelar en viktig roll i det svenska samhället. Att engagera sig i föreningar tillsammans med andra är både ett sätt för olika grupper att driva sina intressen och en väg in i samhället om du är ny i Sverige. I Sverige finns det föreningsfrihet vilket är en viktig del av det demokratiska samhället. Föreningsfrihet innebär rätten att starta och gå med i en förening. En grupp människor som har ett gemensamt intresse eller en gemensam bakgrund kan starta en förening. Det finns många olika föreningar, till exempel idrottsföreningar, kultur- och musikföreningar och religiösa föreningar.

Många som bor i Sverige är med i en eller flera föreningar. Du kan välja att engagera dig i föreningen som styrelseledamot, ledare eller som medlem/volontär i föreningens verksamhet. Föreningslivet beskrivs ibland som en skola i demokrati. Medlemmarna får möjlighet att lära sig att verka i demokratiska processer och fatta beslut i enlighet med demokratiska principer. Det samlade föreningslivet har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället. Många är medlemmar utan att vara direkt verksamma i föreningen.

föreningar och organisationer kan du läsa om de nationella organisationer som finns i Sverige och länka vidare till deras hemsidor.

läns- och kommunpresentationer finns fliken servicekarta där du genom en kartfunktion kan se vilka olika föreningar och mötesplatser som finns i din kommun.

För barn och ungdomar

I kommunerna brukar det finnas fritidsgårdar eller kulturhus för skolungdomar. På fritidsgården kan ungdomar träffa kompisar. Det ordnas också kurser där de kan lära sig spela musik, teater eller lära sig dansa. Kontakta din kommun för att höra vad som finns eller läs mer på deras webbplats.

 

 

Ta bara svampar som du säkert känner igen!

De farligaste giftsvamparna i Sverige!

​Studieförbund

Studieförbunden finns över hela Sverige och är landets största mötesplats för bildning och kultur. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra. Alla studieförbund genomför olika aktiviteter som du kan delta i, till exempel språkträning, studiecirklar, kurser och kulturverksamheter. Det finns tio studieförbund, som alla har olika profil och idégrund. Om du vill veta mer om ett enskilt studieförbund kan du söka vidare på deras webbplats. Där hittar du också aktiviteter på din ort som du kan delta i.

Länkar till studieförbundens webbplatser:

ABF

Folkuniversitetet

Ibn Rushd

Kulturens

Medborgarskolan

NBV

Sensus studieförbund

Studiefrämjandet

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Vuxenskolan

​Bygdegårdar

​Bygdegården är för många en naturlig mötesplats. Bygdegården – som kan heta bygdegård, bystuga, medborgarhus eller något annat – är en allmän samlingslokal öppen för alla. För barn, ungdomar, vuxna, för familjer, föreningar, företag och alla andra – förutsatt att värdegrunden är demokratisk.

Hitta en bygdegård nära dig.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies